Sv Wispolia voert actie voor meer vrijwilligers

Opsterland-Ooststellingwerf -  Sv Wispolia wil graag meer vrijwilligers en maakt daarvoor gebruik van de aanpak ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’ van Sport Fryslân. 

Vice-voorzitter Han Teakema van de voetbalvereniging Wispolia geeft aan: ,,vv Wispolia is een vereniging., die naar de toekomst kijkt. Een vereniging met ambitie. Die ambitie brengt met zich mee dat er meer vrijwilligers nodig zijn om de verenigingsdoelen te bereiken. We hebben geïnventariseerd voor welke taken binnen de vereniging meer handen gewenst zijn. Daarvoor is een vernieuwde organisatie opgebouwd.  De taken die binnen de vereniging verricht worden zijn erg divers. Daardoor is er voor ieder lid dat zijn of haar steentje wil bijdragen wel een klus naar wens. We kijken daarbij in eerste instantie naar de talenten en interesses van geïnteresseerden, en zoeken daar een passende taak bij. Zo is het voor de nieuwe vrijwilligers erg leuk om met de taak aan de slag te gaan.” De voetbalvereniging heeft ook de andere takken van sport binnen de SV kunnen overhalen om mee te doen met deze actie. Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd cursusleider Anne Prins: ,,Vrijwilligerswerk is het fundament van de sport. De sport in Nederland wordt gedragen door de eigen leden. Hoe breder dat draagvlak is hoe gezonder de vereniging. Het is fantastisch dat ook deze vereniging er helemaal voor gaat om het fundament van hun vereniging te verstevigen." ,,Iedereen heeft het druk, maar iets doen voor je vereniging hoort er bij", zo stelt Han Teakema. ,,Onze vraag zal niet zijn wie er wat wil doen, maar wat men wil doen. Voor iedereen is wel iets passends te bedenken." Belronde Op dinsdag 4 oktober worden zoveel mogelijk leden persoonlijk benaderd om meer voor de vereniging te gaan betekenen. Deze belronde kan ook bezocht worden. Vanaf 18.00 uur gaat het panel aan de slag. De score wordt op een groot bord bijgehouden . Rond 20.00 uur moeten de bellers  klaar zijn. Dan kan de eindscore bekeken worden. De belronde gaat van start onder leiding van wethouder Piet van Dijk.