Gemeente laat glasvezel aanleggen op bouwkavels Gordykster bedrijventerreinen

BEETSTERZWAAG - Opsterland trekt 63.000 euro uit om 21 nog niet verkochte bouwkavels op de bedrijventerreinen Overtoom en Tolbaas al vast aan te sluiten op het glasvezelnetwerk.

De gemeente sluit met het voorstel, dat wordt besproken in de raadsvergadering van 10 oktober, aan op een initiatief van de ondernemers op de Gorredijkster bedrijventerreinen. Die zijn van plan om in eigen beheer een open glasvezelnetwerk aan te leggen. De bestaande koperverbindingen zijn voor veel bedrijven niet meer toereikend voor de enorme toename van datagebruik. Rendabel Enkele bedrijven hebben zelf al een individuele glasvezelverbinding laten aanleggen door bestaande providers, maar dat kost een boel geld. Door samen te werken en de aanleg in eigen beheer uit te voeren komt het glasvezelnetwerk tegen een redelijke prijs voor iedereen beschikbaar. Volgens de berekeningen van de ondernemers is het netwerk door het hoge aantal deelnemers op een relatief klein oppervlak zeker op een rendabele manier te exploiteren. De verwachting is zelfs dat er bij voldoende deelname binnen enkele jaren winst kan worden gemaakt. Voor het juridisch regelen van het eigendom en beheer richten de ondernemers een aparte stichting op. De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers, maar er is een vast bedrag bepaald van 3000 euro per aansluiting. Ondernemers kunnen ook extra investeren, waardoor zij later ook zullen delen in het verwachte rendement. Bij het aanleggen gaat het om de zogenoemde passieve infrastructuur. Alle internetproviders kunnen daar onder gelijke condities gebruik van maken. Open netwerk De ondernemers kiezen voor een open netwerk. Daarbij is de infrastructuur in eigendom van de lokale gemeenschap en kunnen diverse aanbieders er diensten over leveren, wat concurrentie en innovatie stimuleert: de leveranciers moeten zich inspannen om zich te kunnen onderscheiden van hun concurrenten. De up- en downloadsnelheid is in alle gevallen gelijk en er is voldoende aanbod en capaciteit voor iedereen. De meeste providers zullen internet in combinatie met andere diensten in één pakket aanbieden. De gemeente bezit op de bedrijventerreinen in totaal 21 kavels, klaar voor verkoop (op Overtoom 8 en op Tolbaas 13). De ondernemers hebben Opsterland gevraagd om ook die nog niet verkochte bouwkavels aan te sluiten op het glasvezelnetwerk. Het college is voor, want niet alleen kan de gemeente zo de ondernemers steunen, ook wordt de marktwaarde van de bouwkavels vergroot. Terugverdiend De gemeente heeft geen belang bij het afnemen van diensten, maar wel bij de aanleg, waarvoor in totaal 63.000 euro wordt uitgetrokken. Het geld wordt gehaald uit het potje voor glasvezelinitiatieven, waar nog 57.000 euro in over blijft. Het college verwacht dat de investering op redelijke termijn in de exploitatie zal worden terugverdiend bij de verkoop van de betreffende bedrijvenkavels. Voordeel voor de bedrijven die een kavel kopen is dat ze zonder aansluitkosten kunnen kiezen voor een dataleverancier. Recent heeft de provincie Fryslân samen met de Friese gemeenten besloten mee te betalen aan het plan van Kabelnoord uit Dokkum om een breedbandnetwerk aan te leggen in de witte gebieden van Friesland. Daar vallen de bedrijventerreinen niet onder.