Werkzaamheden fietspad Elsloo gestart

Opsterland-Ooststellingwerf - Op het traject van de Hoofdweg van Elsloo-centrum tot de grens met Weststellingwerf bij de oude melkfabriek moet het autoverkeer de komende twee maanden gedurende uitvoerings-werkzaamheden aan het fietspad rekening houden met brom- en fietsers op de rijbaan.

Om ter plekke een zo veilig mogelijke verkeerssituatie te creëren zijn er gedurende de werkzaamheden passende verkeersmaatregelen getroffen. Langs het werktraject en zijn er o.a. barrières geplaatst om de snelheid te af te remmen. Door die maatregelen en snelheidsbeperkingen kan er verkeershinder ontstaan, die afhankelijk van de voortgang van het werk ook zo lang zullen duren. Veel schoolgaande jeugd en toeristen maken momenteel gebruik van het traject. Het bestaande fietspadtraject van asfalt langs de Hoofdweg wordt namelijk vervangen door een betonverharding. De werkzaamheden zijn afgelopen week gestart. De gehele asfaltlaag is al verwijderd en is het uitvoerend plaatselijk loon- en aannemers bedrijf De Samenwerking in zijn vestigingsplaats begonnen met de uitvoering van voorbereidende werkzaamheden om zo eind oktober te kunnen beginnen met het aanbrengen van de nieuwe betonverharding op de zandbedding. Ook de fietspadaansluiting op de Hoofdweg bij het centrum van Elsloo krijgt gelijk een overzichtelijke aansluiting. Foto: Hendrik Betten