Ooststellingwerf investeert 5,7 miljoen extra in leefbaarheid en werkgelegenheid

Opsterland-Ooststellingwerf -  De gemeente Ooststellingwerf presenteerde vanochtend haar begroting 2017-2020 met een eenmalige extra bestedingsruimte van € 5,7 miljoen.

Met extra middelen voor een meerjarige lastenverlichting van de riool- en afvalstoffenheffing, 50 innovatieve biobased projecten, de Mader kunstroute, een blijverslening en een duurzaamheidsfonds. De focus ligt hierbij op werkgelegenheid en leefbaarheid. Het vertrekpunt voor de begroting 2017-2020 zijn de ambities die het college in het coalitieakkoord 2014-2018 “Samen voortbouwen” heeft omschreven en de visie van de gemeenteraad op de toekomst van Ooststellingwerf. Blijverslening Mensen moeten steeds langer thuis blijven wonen. Woningen zijn hier niet altijd geschikt voor. De gemeente Ooststellingwerf stelt via Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) € 300.000 beschikbaar om leningen te verstrekken voor woningaanpassingen. Hiermee wil de gemeente zelfstandig thuis wonen bevorderen. Duurzaamheidsfonds Duurzaamheid bereikbaar maken voor inwoners. Door de duurzaamheidslening in het leven te roepen gebeurt dit. Inwoners van Ooststellingwerf kunnen een lening krijgen voor duurzaamheids- en leefbaarheidsmaatregelen. De SVn beheert dit fonds. Biobased economy Een duurzame economie in Ooststellingwerf. Om dit realiseren investeert de gemeente Ooststellingwerf de komende vier jaar zes ton in het uitvoeringsprogramma Biobased Economy. De gemeente kan de stap naar een duurzame economie niet alleen uitvoeren. Het programmaplan bestaat uit 50 innovatieve projecten tussen onderwijs, bedrijfsleven en lokale overheid. Dit levert werkgelegenheid op en biedt kansen voor lokale ondernemers. Huishoudelijke hulp Huishoudelijke hulp is een voorziening binnen de WMO. Wij zetten de huishoudelijke hulp in haar huidige vorm voort.  Inwoners en hulpen weten hierdoor voor langere tijd waar ze aan toe zijn. Online begroting Sinds vorig jaar presenteert de gemeente Ooststellingwerf haar begroting niet meer op papier maar alleen online. De begroting is digitaal beschikbaar via financien.ooststellingwerf.nl.