Ontmoetingsmiddag kerkelijke contacten DDR in Oosterwolde

Opsterland-Ooststellingwerf - In de bibliotheek in Oosterwolde wordt zaterdag 8 oktober vanaf 14.00 uur een ontmoetingsmidddag gehouden met als onderwerp de kerkelijke contacten die destijds met de DDR werden onderhouden.

De ontmoetingsmiddag is een gezamenlijk initiatief van de bibliotheek in Oosterwolde en de Historische Vereniging Oosterwolde en Omstreken, en vindt plaats in het kader van de Maand van de Geschiedenis. Dit jaar is het thema Grenzen. Burgemeester Harry Oosterman van de gemeente Ooststellingwerf leidt de middag in met een historische schets. De ontmoetingsmiddag is voor iedereen die geïnteresseerd is in het dagelijks leven in de voormalige Duitse Democratische Republiek, de DDR. In de jaren dat dit land een communistisch land was hadden tientallen kerkelijke gemeenten in Nederland contact met een kerkelijke gemeente in de DDR. Zo hadden de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Kerk in Oosterwolde - toen nog niet gefuseerd - een gezamenlijk contact met de Evangelisch-Lutherische Kirche in Hornstorf, een klein dorp in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. De gemeente, het dorp en de nabij gelegen stad Wismar aan de Oostzee, werden vele malen bezocht door gemeenteleden uit Oosterwolde. Dit contact staat op zaterdag 8 oktober centraal en zal, met vooral ook aandacht voor het dagelijks leven in de DDR-tijd, worden belicht met beelden, verhalen en dialoog. Mogelijk is ook een kleine delegatie uit Hornstorf aanwezig. De entree is voor leden van de bibliotheek en Historische Vereniging Oosterwolde e.o. drie euro en voor niet-leden vijf euro. Koffie en thee zijn inbegrepen.