Lancering Kennisconsortium Bodem in Ecomunitypark Oosterwolde

Opsterland-Ooststellingwerf -  Op woensdag 5 oktober is de lancering van een Kennisconsortium Bodem op het Ecomunitypark  in Oosterwolde.

Gezonde voeding, eerlijk eten en een gezonde levensstijl, er zijn miljoenen boeken en blogs over geschreven en op social media plaatsen mensen elke minuut foto’s van hun gezonde levensstijl. Maar waar veel mensen niet bij stilstaan is dat dit alles begint onder hun voeten. De bodem waar wij op staan zit vol met belangrijke nutriënten en mineralen. Onze gewassen groeien erop, het vee graast erop en ons drinkwater komt uit de bodem. De kwaliteit van onze bodem gaat achteruit en de bodem raakt uitgeput door intensief gebruik. Een gezonde en kwalitatief sterke bodem is de basis voor akkerbouw en veeteelt en natuur. Onze bodem is het groene fundament voor een duurzame toekomst. Reden voor elf partijen om hun krachten te bundelen en samen onderzoek te doen naar bodemtypen in Nederland. Dit alles met de ambitie om over vijf jaar aan te tonen dat de transitie naar een gezonde bodem realiseerbaar is én samengaat met een gezond businessmodel voor de agrosector. Daarom  komt er op het Ecomunitypark in Oosterwolde een Kennisconsortium Bodem. De komst van dit kenniscentrum wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Ooststellingwerf. Hogeschool Van Hall Larenstein heeft speciaal hiervoor een lectoraat ‘Duurzaam Bodembeheer’ in het leven geroepen. Sinds 1 juli is Emiel Elferink, senior adviseur bij Bioclear, aangesteld als lector Duurzaam Bodembeheer. Deelnemende partijen Van Hall Larenstein, Nordwin College, Wetsus, Ecostyle, het Louis Bolk Instituut, van Iperen, Aequator, HLB, Bioclear, LTO Noord en de gemeente Ooststellingwerf. Tekenen intentieverklaring kennisconsortium bodem De komst van het Kennisconsortium Bodem is een belangrijke stap richting een ecologisch en economisch gezonde bodem. De elf samenwerkende partijen willen door samenwerking en krachtenbundeling een substantiële bijdrage leveren aan een gezonde bodem. Daartoe ondertekenen ze op 5 oktober een intentieverklaring en daarmee is de komst van het Kennisconsortium Bodem in Oosterwolde een feit.