Tienduizend burgers Fryslân uitgenodigd voor Friese Dorpentop

Drachten - Tienduizend burgers uit Fryslân van 18 jaar en ouderzijn de afgelopen week per brief uitgenodigd om mee te doen aan de Friese Dorpentop. Dit is een evenement waarbij zo’n duizend Friezen, die elkaar niet kennen, in groepjes met elkaar van gedachten wisselenover de leefbaarheid en de toekomst van het Friese platteland.

Heb je een brief ontvangen? En ben je begaan met je eigen leefomgeving? Dan kun je op deze manier je stem laten horen. Er is plek voor duizend deelnemers. In de eerste 24 uur na het verzenden van de brief hadden zich al zo’n honderd mensen aangemeld. Bij voldoende deelnemers sluit de inschrijving dus wie een brief ontvangen heeft kan maar beter snel inschrijven! Dit kan via de website: www.friesedorpentop.frl De tienduizend uitgenodigde burgers zijn geloot uit de Basisregistratie Personen van 22 Friese Gemeenten. De gemeenten Harlingen en Terschelling hebben niet meegewerkt aan de loting. Inwoners van deze gemeenten die willen deelnemen, kunnen zichzelf aanmelden op de website. De Friese Dorpentop is de eerste provinciebrede burgertop en sluit aan bij andere zogenoemde G1000-initatievenom te experimenteren met een nieuwe vorm van democratie: meer van onderop, dus vóór en dóór de burger. De top vindt plaats op zaterdag 5 november in het WTC Expo in Leeuwarden.