‘Kiekesweeromme’ erfgoeddag sluit vier jaar KEK af

Opsterland-Ooststellingwerf - Ruim vijftig mensen uit onderwijs en cultuurveld bezochten de ‘Kiekesweeromme’ dag in het MFA MeJander in Oldeberkoop.

De dag vormde de afsluiting van een project van vier jaar KEK, in deze regio Kiekes genoemd. Het doel van dit project is cultuureducatie naar een hoger niveau te brengen, Cultuureducatie met Kwaliteit. Na het welkomstwoord door de coaches Marjolein Spitteler, Willy Bergsma en Wikje Haan, werd het programma ingeleid door Theo Kuiper, educatie medewerker van Tresoar, die in zijn eigen ‘Franekers’ het belang van erfgoed onder de aandacht bracht. Hierna hebben de tien deelnemende scholen, in combinaties van twee, hun projecten gepresenteerd. Dit gebeurde in de vorm van een carrousel, waarbij de bezoekers na het luiden van een ouderwetse schoolbel doorschoven naar de volgende presentatietafel. Op deze manier hebben de collega-scholen en andere belangstellenden de resultaten van de afgelopen vier jaar kunnen bekijken. De presentaties waren erg boeiend. Vervolgens werd plenair met drie scholen nog iets dieper ingegaan op een aantal belangrijke aspecten en konden vragen worden gesteld. De Stellingwarver Schrieversronte leverde een aandeel in de vorm van het presenteren van de stellingwerf-heemkunde website en het nieuwe educatieve aanbod. Er werd afgesloten met aan de bezoekers te vragen ‘wat neem je mee van deze middag’ en ‘wat heb je nodig voor de toekomt’. De antwoorden hierop zijn verzameld op memo briefjes en de coaches gaan hiermee aan de slag. Door het Kiekes project is het grotendeels gelukt het cultureel bewustzijn van leerlingen te vergroten door middel van het inzetten van kunstzinnige disciplines.De ontwikkeling van het reflecterend vermogen is hierbij erg belangrijk. Dit laatste neemt ook een belangrijke plaats in bij BLP, een recente ontwikkeling binnen het onderwijs. Aldus een school: Door een bezoek aan de molen te brengen, er over te lezen en met een beeldend kunstenaar aan te werken, heeft dit stukje erfgoed nu letterlijk en figuurlijk ‘handen en voeten’ gekregen. Door er op deze manier actief aandacht aan te besteden blijft de informatie bij de leerlingen beter hangen dan door het te leren uit een boek. De participerende organisaties binnen het Kiekesproject zijn de Stellingwerver Schrieversronte, Kunst &Coo en Bibliotheken Zuidoost Fryslân. Foto's Lenus van der Broek