Onthulling kunstwerk 'De Boom van Langezwaag'

Opsterland-Ooststellingwerf - Onder grote belangstelling van de inwoners van Langezwaag werd zaterdagmiddag het kunstwerk 'De Boom van Langezwaag' onthuld.

Nadat voorzitter Henk Klok van Plaatselijk Belang Langezwaag de bijeenkomst had geopend, werd het kunstwerk van dichtbij bewonderd. Ook gaf kunstenares Wietske Lycklama à Nijeholt een toelichting op haar creatie, waar wethouder Rob Jonkman van de gemeente Opsterland enthousiast op reageerde. Daarna liepen de aanwezigen naar de zuil. Deze werd onthuld door de wethouder, de kunstenares en een aantal kinderen uit Langezwaag. Na de officiële handeling trad het plaatselijke shantykoor de Sweagemer Klompkesilers op. Het in het oog springende kunstwerk, dat bij de westelijke ingang van het dorp is geplaatst, is vanuit een initiatief van Plaatselijk Belang en door giften van het Rabobank Coöperatiefonds en de gemeente Opsterland tot stand gekomen. Kunstenares Wietske Lycklama à Nijeholt maakte het ontwerp voor dit kunstwerk dat door Mannen van Staal werd gemaakt. Foto's: Grietje van der Reijnst-Brak / www.hetstaaterop.nl