Feestelijke aftrap van ‘De Bibliotheek op School’ op cbs de Paadwizer

Opsterland-Ooststellingwerf - Op CBS de Paadwizer in Waskemeer vond vanochtend de officiële ondertekening plaats van het driejarig contract ‘De Bibliotheek op School’ (dBos).

Dat werd gedaan door Roelof Kuipers, manager Bibliotheken Zuidoost Fryslân en Marian Macco, directeur CBS de Paadwizer, onder toeziend oog van alle leerlingen, ouders en opa’s en oma’s. Leesplezier stimuleren Een leesconsulent zal de aankomende jaren, vanuit de bibliotheek, vast contactpersoon zijn voor de leerlingen en leerkrachten van de school. In het voorjaar hebben alle leerlingen vanaf groep 4 een vragenlijst ingevuld over de bibliotheek, leesboeken, (voor)lezen en mediawijsheid. Ook de leerkrachten doen aan het onderzoek mee. Vanuit deze monitoring, meten is weten, wordt bepaald op welke manier extra leesplezier binnen de school en de thuisomgeving kan worden gestimuleerd. Aan de hand van de analyse gaat de leesconsulent aan de slag met het introduceren van boeken en projecten om het leesplezier te stimuleren. De opening valt in de kinderboekenweek van 5 t/m 16 oktober. De activiteiten tijdens de opening sluiten aan bij het kinderboekenweekthema ‘Voor altijd jong’. Pakes en beppes de klas in In het speellokaal waren naast vele pakes en beppes ook ‘beppe Geesje’ en ‘beppe Doegie’ aanwezig. Leesconsulente Rahel was quizmaster. Wie weet het meest van boeken en de kinderboekenweek? De Paadwizer won op overtuigende wijze en verdiende daarmee een stapel boeken voor de school. Direct aansluitend vond de officiële handeling plaats waarbij het contract werd ondertekend. Daarna mochten de pakes en beppes mee de klas in, waar ze spelletjes speelden met de kinderen, maar waar natuurlijk ook tijd vrij werd gemaakt om voor te lezen. Als afsluiting van de ochtend waren er oud-hollandse spelen zoals stelt-lopen, hoepelen en knikkeren. Wat een plezier voor jong en oud. Leren begint bij lezen Bibliotheken en (basis)scholen gaan steeds meer samenwerken om de taal- en leesvaardigheden van kinderen te verbeteren. Het landelijk concept 'de Bibliotheek op school', ook wel afgekort als dBos, is hier een voorbeeld van. Scholen die meedoen aan het concept dBos, roosteren dagelijks vijftien minuten 'vrij' lezen in op het rooster. Een kind dat vijftien minuten per dag leest, kan duizend nieuwe woorden per jaar leren. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Meer info: www.debibliotheekopschool.nl