College B&W Ooststellingwerf leest voor op Dag van de Duurzaamheid

Opsterland-Ooststellingwerf - 'Joop staart uit het raam. De lachende stem van zijn moeder laat hem schrikken: ‘Zit niet te dromen, Jopie. Het is lekker warm buiten, ga er maar even op uit, net zoals opa altijd deed.’

Dit is de eerste alinea van het verhaal dat het college van B&W van de gemeente Ooststellingwerf gaat voorlezen aan leerlingen, in het teken van Dag van de Duurzaamheid op maandag 10 oktober. Kinderen hebben namelijk veel vragen en ideeën over hoe de wereld schoner, mooier en eerlijker kan. Na het voorlezen uit het nieuwe boek De Wereld van plastic volgt een gesprek in de groep over duurzaamheid. De scholen Burgemeester Harry Oosterman en wethouder De Boer gaan groep 5 t/m 8 van OBS de Boekhorst in Oosterwolde voorlezen. Wethouder Hans Welle gaat groep 7 en 8 van CBS In de Kring in Oosterwolde vermaken met het verhaal. Wethouder Engbert van Esch doet ditzelfde voor CBS De Mandebrink in Appelscha. Dag van de Duurzaamheid De afgelopen zeven jaar is de Dag van de Duurzaamheid uitgegroeid tot dé dag waarop duidelijk wordt hoe groot de duurzaamheidsbeweging al is. Scholen, ondernemers, MKB-ers, kinderboerderijen, universiteiten, winkelketens, kinderopvangcentra en gemeenten laten zich van hun ‘groenste’ kant zien. Dit jaar is de achtste keer dat de Dag van de Duurzaamheid plaatsvindt. Alle activiteiten staan vermeld op de website www.dagvandeduurzaamheid.nl.