Krachtenbundeling voor een gezonde bodem

Opsterland-Ooststellingwerf -  Op woensdag 5 oktober was de lancering van de samenwerking Kennisconsortium Bodem in Oosterwolde.

Een gezonde en kwalitatief sterke bodem is de basis voor akkerbouw en veeteelt en natuur. Reden voor elf partijen om hun krachten te bundelen en samen onderzoek te doen naar bodemtypen in Nederland. Dit alles met de ambitie om over vijf jaar aan te tonen dat de transitie naar een gezonde bodem realiseerbaar is én samengaat met een gezond businessmodel voor de agrosector. Het Kennisconsortium Bodem komt op het Ecomunitypark in Oosterwolde. De komst van dit kennisconsortium wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Ooststellingwerf. Het kennisconsortium vestigt zich fysiek in het nog te bouwen Ecomunitycenter. De verwachting is dat dit Ecomunitycenter in 2018 gerealiseerd is. Burgemeester Harry Oosterman omschrijft het Kennisconsortium Bodem als ,,een historisch moment. Het is onzichtbaar, maar wel van ontzettend groot belang. Niet alleen nu, maar ook voor alle generaties na ons.’’ Hogeschool Van Hall Larenstein heeft speciaal voor het Kennisconsortium Bodem een lectoraat Duurzaam Bodembeheer in het leven geroepen. Sinds 1 juli is Emiel Elferink, senior adviseur bij Bioclear, aangesteld als lector Duurzaam Bodembeheer. ,,Een gezonde en duurzame bodem is van levensbelang", zo vertelt Elferink. ,,Zonder een duurzame bodem kunnen we niet verder.’’ Deelnemende partijen De elf deelnemende partijen zijn Van Hall Larenstein, Nordwin College, Wetsus, Ecostyle, het Louis Bolk Instituut, van Iperen, Aequator, HLB, Bioclear, LTO Noord en de gemeente Ooststellingwerf. Op de foto V.l.n.r. Ruud Mantingh (Aequator), Dirk Bakker (Van Iperen), Harry Oosterman (burgemeester gemeente Ooststellingwerf), Ton Stierhout (Nordwin College), Janny Peltjes (HLB), Emiel Elferink (Van Hall Larenstein), Pier Oosterkamp (ECOstyle), Tineke de Vries (LTO Noord), Cees Buisman (Wetsus), Diane Keizer-Mastenbroek (Van Hall Larenstein), Jan Willem Erisman (Louis Bolk Instituut), Sytze Keuning (Bioclear).