Deense scholieren leren kaatsen in Hoornsterzwaag

Opsterland-Ooststellingwerf -   In het kader van het uitwisselingsprogramma tussen OBS J.B. Kanschool uit Jubbega en de SØvind Skole uit Denemarken gingen de leerlingen woensdag 5 oktober kaatsen.

Dit vond plaats op het kaatsveld in Hoornsterzwaag, achter OBS Op ‘e Grins. Het werd een leuke middag waarbij de leerlingen elkaar ook op sportief vlak nog beter leerden kennen. De kinderen uit Denemarken zijn de hele week in Jubbega. De leerlingen zijn aan elkaar gekoppeld en na schooltijd verblijven de kinderen bij het gastgezin van de partnerpupil. Het uitwisselingsprogramma biedt veel kansen voor zowel kinderen als leerkrachten om van elkaar te leren. Directeur Rina Franke van de J.B. Kanschool is één van de initiatiefnemers: ,,Vorig jaar hebben we dit voor het eerst gedaan. We kwamen met deze school in contact tijdens een studiereis en van het één kwam het ander. In mei gaan wij met de kinderen van groep 7 en 8 naar Denemarken en volgend jaar krijgt het project zeker een vervolg. De kinderen leren veel van elkaar. De voertaal is deze week Engels en je ziet dat de kinderen aan het einde van de week veel beter de Engelse taal spreken. Want het leren van een taal is toch vooral veel doen. Daarnaast leren we iets over het dagelijks leven in een ander land en het onderwijs. Buiten het activiteitenprogramma dat we hebben opgesteld, ondernemen de gastleerlingen ook nog diverse dingen met het gastgezin. Ook daar staat het sociale aspect en goed gastheerschap voorop. Dit is absoluut waardevol voor alle betrokkenen.”