Voormalige muziekschool Beetsterzwaag verkocht

Opsterland-Ooststellingwerf - De voormalige muziekschool aan de Vlaslaan 3 in Beetsterzwaag wordt verkocht met behoud van de culturele en educatieve functie voor de komende vijf jaar.

Dit is de uitkomst van een verkooptraject waarbij in totaal acht gegadigden een bod uit hebben gebracht en daarbij ook hun toekomstplannen hebben aangegeven. Het muziekschoolgebouwwordtverkocht aan de hoogste bieder die tevens voldoet aan de voorwaarden om cultuur in stand te houden. Besluit tot gunning Voor de gunning is in de eerste plaats gekeken of de biedingen voldoen aan de gestelde voorwaarden om de cultuur-educatieve functie van het pand voorlopig in stand te houden, vervolgens naar de hoogste opbrengst en het beoogde gebruiksdoel. Aangezien de meeste bieders voldoen aan de gestelde voorwaarden en daarmee bijdragen aan het culturele gebruiksdoel van het pand is de prijs doorslaggevend geweest voor het college. De nieuwe eigenaar stelt minimaal veertig vierkante meter van het gebouw beschikbaar voor cultuur-educatief gebruik. Het gebouw blijft de authentieke uitstraling houden en krijgt daarnaast een woonfunctie. Wethouder Rob Jonkman: ,,Dankzij de inspanning van de mienskip en de politiek is het gelukt om het gebouw open te houden en kunnen inwoners de komende jaren ook op deze plek cultuur blijven maken en beleven.” Verkoop sluit aan bij raadsmotie De plannen van de nieuwe eigenaar sluiten aan bij de raadsmotie van 11 juli 2016. Daarin riep de raad het college op om voorrang te verlenen aan kopers die de huidige functie van het gebouw (cultuur-educatie) in stand houden boven een volledige woonbestemming. Gebruikelijke openingstijden en voorwaarden zijn van kracht In de verkoopvoorwaarden is bepaald dat de gebruikelijke openingstijden van kracht blijven en is tevens de maximale hoogte van de huur vastgelegd.