Onderzoek naar terugkeer damhert en edelhert in Drents-Friese Wold

APPELSCHA - De provincie Fryslân trekt 9.587 euro uit voor een onderzoek naar de mogelijkheden om damhert en edelhert terug te brengen in het Drents-Friese Wold.

De provincie Drenthe heeft plannen om edel- en damherten uit te zetten in het Drents-Friese Wold. Voor de plannen voor herintroductie van het edelhert en spontane komst van het damhert in het gebied wordt momenteel gewerkt aan de soorteneffectrapportage (SER). De SER brengt alle plussen en minnen van herintroductie in beeld. Dat zijn effecten op natuur, maar ook op de landbouw, recreatie en toerisme, verkeersveiligheid etcetera. Een onderdeel van de SER is het onderzoek naar het effect van de grote grazers op de landbouw. Daarnaast is onderzoek nodig om de juridische aspecten van de herintroductie te onderzoeken. De totale kosten voor beide deelonderzoeken voor de provincie Fryslân bedragen 9.587 euro. Daarvan is 6.667 euro bestemd voor het deelonderzoek naar landbouweffecten van herintroductie edelhert en spontane komst damhert. Dat geld komt uit het budget Natuurpact Verwerving en Inrichting EHS. Daarnaast wordt uit het budget Natuurpact Verwerving en Inrichting EHS 2.920 euro uitgetroken voor het deelonderzoek naar de juridische aspecten van de herintroductie van het edelhert en de spontane komst van het damhert.