Hulde van Nierstichting voor trouwe collectant in Beetsterzwaag

BEETSTERZWAAG - De Nierstichting heeft mevrouw T. Jellema uit Beetsterzwaag gehuldigd omdat ze al veertig jaar collectant is.

Mellema ontving vorige week een uniek beeldje van de Nierstichting als dank voor voor het veertig jaar collecteren. Ze is daarmee in 1977 in Olterterp begonnen en woont sinds acht jaar in Beetsterzwaag. Beide dorpen vallen onder hetzelfde collectegebied. De jubilaris is nog niet van plan er mee op te houden. ,,We hebben het nog niet eerder meegemaakt dat een collectant veertig jaren vol maakt'', aldus collecte-coördinator Sijanda Jelsma. ,,Maar binnen drie jaar hopen we nog twee mensen ook te kunnen huldigen. Veertig jaar klaar staan voor de Nierstichting is een uitzonderlijk bewijs van trouw en doorzettingsvermogen. Mevrouw Mellema heeft het mooie beeldje zeer verdiend.” De opbrengst van de collecte in Beetsterzwaag/ Olterterp in 2016 was weer hoger dan in voorgaande jaren en bedraagt 2465,85 euro.