Fracties stellen vragen over terugkoop kavel Schoterland BV

BEETSTERZWAAG - Waarom wil de gemeente de bedrijfskavel van Schoterland BV terugkopen, die het wegenbouwbedrijf nog geen jaar geleden van de gemeente heeft gekocht. Dat willen de fracties Opsterlanders, BAS en FNP van het College weten.

Opsterland meldde vorige week in de gemeenteraad dat de gemeente de bedrijfskavel aan de Hellingbaas in Gorredijk wil terugkopen van Schoterland BV. In een artikel in de Woudklank beklaagde ondernemer Klaas Jager zich vorige week over het gedrag van de gemeente, die wel de koopprijs terugbetaalde, maar de ondernemer voor de al gemaakte kosten liet opdraaien. Vreemd De drie fracties die nu vragen stellen over de terugkoop vinden dat de gemeente zich vreemd gedraagt in de kwestie: ,,Het college spreekt in het openbaar over het terugkopen van een bedrijfskavel en het faillissement van Schoterland BV. De gang van zaken en omgang met ondernemers van dit college bevreemdt ons. Enige tijd geleden heeft BAS vragen gesteld over het op voorhand weigeren en vestigen van een ondernemer in Beetsterzwaag. Nu moet het college een toegezegd bedrijvenkavel terugkopen omdat de onderneming daar opeens niet meer zou passen. De ondernemer vermeldt dat hij in nauw overleg met de gemeente Opsterland deze kavel kreeg aangeboden. Hij hekelt daarom de opstelling, houding en de uitspraken in het openbaar van de verantwoordelijk wethouder en het besluit van het college.'' Volgens de drie fracties kreeg in de raadsvergadering van 20 juni een eerder in opspraak geraakt raadslid van Opsterlands Belang alle tijd en gelegenheid om deze ondernemer publiekelijk de maat te nemen; ,,De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet! Alle ophef en stof over integriteit is nauwelijks neergedaald, maar lijkt geen effect te sorteren. Het bedrijf en de ondernemer worden beschadigd en mag opdraaien voor de verliezen nu de gemeente de verkoop wil gaan terugdraaien. Vragen Klaas de Boer (BAS), Evert Wilstra (FNP) en Johan Sieswerda (Opsterlanders) hebben een lijst met vragen toegevoegd waarop ze van het college antwoorden willen zien: 1. Wat is door de gemeente voorafgaand aan de verkoop onderzocht en gedaan om de kavel aan deze voor de gemeente bekende ondernemer en bedrijf aan te bieden? 2. Wat is er binnen het beleid en het gehouden vooronderzoek van de gemeente veranderd, waardoor het bedrijf niet langer meer gewenst wordt op het aangewezen bedrijventerrein? 3. Hoe kan het zo zijn dat de gemeente geen weet had wat voor bedrijf het betreft, en ook nog een ongeschikt bedrijventerrein heeft verkocht? Het bedrijf (30 jaar gevestigd in Opsterland) voert immers al jaren opdrachten uit voor Opsterland. 4. Bij aanbestedingen toetst de gemeente op onder andere liquiditeit, kwaliteit, capaciteit en betrouwbaarheid. Kortom, is het een (financieel) gezond bedrijf, dat het werk goed kan uitvoeren. Hoe komt de wethouder er dan toe en public over het faillissement te spreken? De wethouder en bestuurder kent de impact daarvan niet? 5. Uit ingewonnen informatie komt naar voren dat eerdergenoemd raadslid van Opsterlands Belang de ondernemer heeft gebeld met de mededeling dat de ondernemer niet beschikte over de benodigde vergunningen: Hoe kan en komt het dat dit raadslid van Opsterlands Belang over deze informatie beschikt en de ondernemer hiermee confronteert? 6. Wat zijn de klachten en hoeveel klachten heeft de gemeente schriftelijk ontvangen? 7. Welke stappen heeft het college ondernomen om de klachten op te lossen? 8. Wat was de ernst en aard van de klachten die voor het college doorslaggevend waren om de transactie en verkoop terug te draaien? 9. Opsterland heeft een hoog aantal mensen in de bijstand, wat houdt het collegebesluit in voor de 18 banen bij Schoterland BV? 10. Het kan geen toeval zijn dat het slechte communiceren van het college telkens wordt genoemd. Hoe verklaart het college dit en wat gaat u hieraan doen? 11. Waarom worden de kosten inrichting bedrijventerrein die de ondernemer maakt, niet vergoed? 12. Waarom wilde de gemeente ineens geen schone-grond-verklaring bij de verkoop aan de ondernemer verstrekken? 13. De ontgraven grond uit Centrum Oost werd opgeslagen op het bedrijventerrein van Schoterland en dit was bekend bij de gemeente. De gemeente Opsterland eiste toen wel een schone-grond-verklaring die door de ondernemer moest worden betaald. Waarom wordt wel een schone-grond-verklaring geëist van de aannemer? Is de gemeente soms roomser dan de paus. 14. De ondernemer was voor de gemeente goed genoeg om de opdracht (Centrum Oost) uit te voeren, maar wordt belaagd door handhavers van de gemeente. De ondernemer klaagt hierover. Wat is de reden om extra te handhaven en de druk op te voeren nu de ondernemer moet wijken? 15. Wie is verantwoordelijk en geeft opdracht voor handhaving bij Schoterland BV?