Friese organisaties ondertekenen vitaliteitsmanifest tijdens Zorgcongres 2016

Drachten - Tijdens het Zorgcongres van Zorgbelang Fryslân op donderdag 13 oktober in Drachten, ondertekenen vijftien overheidsorganisaties, ondernemingen en maatschappelijke organisaties het manifest ‘Samen maken we van de gezonde keuze, de makkelijke keuze!’.

  Ondertekenaars van het manifest zijn: GGD Fryslân, It Fryske Gea, Stenden Hogeschool, ROS Friesland, NDC Mediagroep, AB Vakwerk, Friesland College, De Friesland Zorgverzekeraar, Gemeente Heerenveen, Huisartsenkring Friesland, Grendel Games, VNO-NCW Noord, Sport Fryslân en Zorgbelang Fryslân. Het manifest moet ertoe bijdragen dat in 2020 meer Friezen vitaal zijn en zich gezond voelen. De organisaties richten zich de komende jaren op drie thema’s: Bewegen, Voeding en (mentale) Veerkracht. De deelnemende partijen hebben een gezamenlijke ambitie uitgesproken en leveren vanuit ieders eigen organisatie in samenhang met elkaar een bijdrage om de vitaliteit en gezond leven te stimuleren. De ondertekening vindt plaats tijdens het jaarlijkse Fries Zorgcongres van Zorgbelang Fryslân, één van de ondertekenaars van het manifest. Het congres staat dit jaar in het teken van de Keukentafeldialoog over transformatie en vitaliteit. Sprekers zijn Anna van Poucke van KPMG Health en Machteld Huber die met haar definitie van positieve gezondheid een belangrijke inspiratie vormde voor de opstellers van het manifest. Duim 2016 Tijdens het Fries Zorgcongres reikt wethouder Jos van der Horst de Zorgbelang Duim 2016 uit. Voor deze publieksprijs zijn dit jaar genomineerd: · Even geen zorgen, respijtzorg voor mantelzorgers, Leeuwarden. · De Skulp, centrum voor leven met kanker, Heerenveen. · HartWacht, controle van hartpatiënten via smartphone en tablet, Dokkum. · Olga’s chatt app, een app waarmee de verstandelijk gehandicapte Olga kan communiceren, Franeker.