Veel interesse voor boek Statig Beetsterzwaag op Landgoeddag Lauswolt

Opsterland-Ooststellingwerf - Er was vandaag, zondag 9 oktober, veel interesse voor het feestelijk gepresenteerde boek Statig Beetsterzwaag. De presentatie vond plaats tijdens de Landgoeddag op Landgoed Lauswolt in Beetsterzwaag. 

De auteurs van het boek, Ronald van Immerseel en Peter Verhoeff, overhandigden het eerste exemplaar aan wethouder Piet van Dijk van de gemeente Opsterland. Daarna gaf Peter Verhoeff een rondleiding over Landgoed Lauswolt. Het boek is vandaag verschenen bij Uitgeverij Matrijs, de volledige titel is: Statig Beetsterzwaag. Parklandschap rond een Fries dorp. Het boek beschrijft de parels in het landschap rondom Beetsterzwaag en geeft daarmee een overzicht van het unieke landschap dat momenteel zeer in trek is. Het boek kan gezien worden als een landschapsbiografie. Het ontstaan van het landschap wordt beschreven, net als de ontwikkeling van het dorp, de sociale verhoudingen tussen landgoedeigenaren en de lokale bevolking en de opkomst van het toerisme vanaf de negentiende eeuw. Bijzondere aandacht is er voor de landgoederen en buitenplaatsen zelf met hun karakteristieke parken en tuinen. Vijf eigenaren en beheerders komen aan het woord om het visie op het landschap van Beetsterzwaag en Olterterp te geven. Foto's: Grietje van der Reijnst-Brak / www.hetstaaterop.nl Lees ook: Veel belangstelling voor Landgoeddag Lauswolt