Zorginstelling 't Zuider Stee wil binnen een jaar haar capaciteit verdubbelen

DRACHTEN - Begeleid wonen en ambulante zorginstelling 't Zuider Stee gaat haar capaciteit aanzienlijk uitbreiden. Volgend jaar moet het aantal bewoners en cliënten verdubbeld zijn, evenals het aantal medewerkers.

't Zuider Stee biedt op dit moment in Hemrik en aan Het Zuid in Drachten plaats aan ongeveer 50 bewoners en cliënten vanaf 18 jaar, die in meerdere of mindere mate begeleiding nodig hebben bij het zelfstandig wonen. De bewoners hebben allemaal een eigen appartement. Daarnaast zijn er groepsruimten waar men, afhankelijk van de individuele behoefte, elkaar kan ontmoeten voor een praatje en een kopje koffie of thee of samen eten. Verder beschikt de instelling in het centrum van Drachten over een kleine ambulante locatie, Huis 29 in wijk De Wiken. Die is bedoeld voor mensen die zelfstandig willen gaan wonen met of zonder ambulante begeleiding, maar deze stap nog niet vol vertrouwen kunnen of durven zetten. Huis 29 biedt op de bovenverdieping twee woonplekken voor (tijdelijke) bewoning en beneden een inloophuis, waar zelfstandig wonende cliënten geregeld samenkomen. Om de uitbreiding te kunnen realiseren is onlangs kantoorpand De Remise aam de Tramlaan in Drachten aangekocht. Dat pand wordt momenteel geschikt gemaakt voor begeleid wonen. De eerste bewoners zullen er naar verwachting nog dit jaar hun intrek in nemen. Er zijn nog een aantal woningen beschikbaar. Plannen om ook buiten de regio Drachten een locatie te starten zijn in een vergevorderd stadium. 't Zuider Stee behaalde onlangs het gouden keurmerk PREZO, een kwaliteitsaanduiding binnen de zorg. De instelling heeft daarmee volgens een persverklaring bewezen over voldoende kwaliteit te beschikken om de huidige groei aan te kunnen.