Voetbalvereniging Tijnje succesvol in vrijwilligerswerving

Opsterland-Ooststellingwerf - VV Tijnje heeft met behulp van de aanpak ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’ van Sport Fryslân nieuwe vrijwilligers geworven. Maar liefst 75 vacatures zijn ingevuld.

Dit prachtige aantal is gerealiseerd door een persoonlijke benadering van de leden en de ouders van jeugdleden. Trots Voorzitter Agnetha Jeeninga is blij verrast door de getoonde betrokkenheid van de leden. ,,Het verbaasde ons in positieve zin hoeveel mensen iets willen doen voor de vereniging. Het blijkt dat men wel wil bijdragen, maar vaak denkt dat het allemaal wel loopt. Ik ben ontzettend trots op de inzet van de vrijwilligerscommissie, die samen met een groep vrijwilligers dit fantastische resultaat heeft bewerkstelligd!” Passende taak Agnetha Jeeninga geeft aan: “Vv Tijnje is een bloeiende vereniging. Een vereniging met ambitie. Die ambitie brengt met zich mee dat er veel vrijwilligers nodig zijn om de verenigingsdoelen te bereiken. We hebben geïnventariseerd voor welke taken binnen de vereniging meer handen gewenst zijn. Met een persoonlijke wervingsactie hebben wij veel van onze leden benaderd met de vraag wat zij willen bijdragen aan onze vereniging. We koppelden daarbij in de talenten en interesses van de leden aan de bestaande vacatures. Zo is het voor de nieuwe vrijwilligers erg leuk om met de taak aan de slag te gaan.”