Zeshonderd deelnemers aan Kom erbij Week gemeente Opsterland

URETERP - Sinds dit jaar is in de gemeente Opsterland het accent van de aanpak eenzaamheid verplaatst naar de dorpen en buurten. De activiteiten varieerden van samen eten in Hemrik of Ureterp, met buurtgenoten bespreken wat je samen kunt doen tegen eenzaamheid in Wijnjewoude of een ontmoetingsactiviteit in je buurt in Bakkeveen.

De Kom Erbij Week telde in totaal zeshonderd deelnemers verdeeld over veertien locaties een succes, aldus organisator Timpaan Welzijn. Bij de activiteiten werkten vrijwilligers, professionals, de dorpssteunpunten van Hemrik, Bakkeveen en Wijnjewoude, de begeleidingscommissie van de Ynrin Ureterp, Samen Weven aan Leven Ureterp, Timpaan Welzijn, De Friese Wouden en ZuidOostZorg enthousiast met elkaar samen. Thema van de Week tegen Eenzaamheid 2016 was: Kom erbij!. Want eenzaamheid aanpakken begint met het leggen van contact. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. Door het hele land organiseerden  honderden organisaties en vrijwilligers Kom erbij- activiteiten. Kleinschalige aanpak slaat aan Projectleider integrale aanpak Willie Oldengarm van Timpaan Welzijn: ,,Ik ben blij dat we in Opsterland dit jaar zijn afgestapt van het idee om een groot Kom Erbij Festival te organiseren zoals voorgaande jaren het geval was." Bij de Kom Erbij Week staan de sociale contacten centraal. Door de kleinschalige aanpak was er dit jaar meer aandacht voor de drie V's: verbreden, verdiepen en verduurzamen van de sociale contacten. En uiteindelijk werden bij elkaar ook nog veel meer mensen bereikt. De activiteiten werden gesubsidieerd door de landelijke Coalitie Erbij. Dit vanwege het feit dat gemeente Opsterland tot een van de 20 koplopergemeenten van Coalitie Erbij behoort die zich structureel inzet voor de lokale aanpak van eenzaamheid. De combinatie met de Burendag is zeer goed bevallen. De dorpen die nu hebben meegedaan zijn zo enthousiast dat zij volgend jaar weer willen meedoen. Timpaan Welzijn hoopt dat de Kom Erbij Week in de toekomst zich als een olievlek over de andere dorpen en gemeenten gaat verspreiden.