Inwoners Oldeberkoop denken mee over nieuwe dorpsvisie

Opsterland-Ooststellingwerf - Plaatselijk Belang Oldeberkoop betrekt middels het opzetten van twee 'dorpsarena’s' de inwoners bij de totstandkoming van een nieuwe dorpsvisie.

De concept dorpsvisie van Plaatselijk Belang zal met informatie vanuit het dorp definitief vorm gaan krijgen. In de dorpsarena’s worden zes thema’s behandeld die belangrijk zijn en terugkomen in de uiteindelijke dorpsvisie. In de binnenring nemen specialisten en inwoners plaats die sterk verbonden zijn met het desbetreffende thema. Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft een aantal stellingen en vragen geformuleerd die als basis worden gebruikt om de mening van de inwoners te toetsen. In de buitenring van de arena nemen per thema geïnteresseerde inwoners plaats die naar eigen inzicht wel of geen actieve inbreng geven aan het gesprek in de binnenring. Alle inwoners van Oldeberkoop zijn van harte welkom. Het volgende schema is opgesteld: Maandag 24 oktober:
  1. Zorg en ouderen.
  2. Leefbaarheid, dorpsleven en jongeren.
  3. Kunst en cultuur.
Woensdag 26 oktober:
  1. Recreatie toerisme.
  2. Ondernemen.
  3. Bouwen en ontwikkelen.
De beide avonden beginnen om 19.30 uur in de dorpszaal van MFA MeJander.