26e Vogelshow Ons Genoegen in de Enter Haulerwijk

Opsterland-Ooststellingwerf - Vogelvereniging Ons Genoegen Haulerwijk houdt van woensdag 26 tot en met zaterdag 29 oktober haar jaarlijkse vogeltentoonstelling/show in dorpshuis de Enter in Haulerwijk.

Op deze 26e editie van de vogelshow zijn vele soorten vogels te zien zoals grote parkieten, papegaai-achtigen, kanaries en tropische vogels. Ook is er een verkoopklasse waar de inzenders hun gevogelte zowel kunnen inkopen als verkopen. Het hele dorpshuis is hiervoor afgehuurd. Op de bijzondere tentoonstelling worden de ingezonden vogels en gekeurd door keurmeesters van de N.B.V.V. op kleur, postuur en conditie. De mooiste en de beste vogels worden gewaardeerd met een eerste, tweede of een derde prijs. De openingstijden zijn: woensdag 26 oktober 19.30 uur tot 22.00 uur, donderdag 27 oktober 13.00 uur tot 22.00 uur, vrijdag 28 oktober 13.00 uur tot 22.00 uur en zaterdag 29 oktober 10.00 uur tot 12.00 uur. Ons Genoegen Ons Genoegen is opgericht in november 1989 en telt momenteel zestig leden. Het is een gezellige vereniging, die veel voor haar leden doet. Zo is er van september tot en met april iedere maand een contactavond met filmavonden, lezingen over voeders en ziektes en natuurdia's. Deze avonden zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Ook voor niet leden. Kijk ook op www.vogelverenigingonsgenoegen-haulerwijk.nl