Uitreiking 7e Sybren Hellinga Kunstprijs

Opsterland-Ooststellingwerf -  Op zaterdag 29 oktober vindt de uitreiking van de Sybren Hellinga Kunstprijs 2016 plaats in Kunsthuis SYB in Beetsterzwaag.

Om 16:00 uur maakt de jury, bestaande uit Bianca Stigter, Jaring Dürst Britt en Riet Wijnen, de winnaar van zevende editie van de Sybren Hellinga Kunstprijs bekend. De genomineerden voor de prijs zijn: Halla Einarsdóttir, Milena Naef, Eric Peter, Machteld Rullens en Sanne Vaassen. De stimuleringsprijs bedraagt drieduizend euro. Op deze dag wordt tevens de publicatie gepresenteerd, met daarin interviews met jury en de genomineerden, afgenomen door onder anderen Yasmijn Jarram, Arianne Kamsteeg, Alix de Massiac, Vincent van Velsen, Menno Vuister en Agnes Winter. Ook bevat de publicatie documentatie van het werk van de genomineerden in Kunsthuis SYB en daarbuiten. De publicatie is vormgegeven door Maarten van Maanen. De tentoonstelling met het werk van de genomineerden is van 8 tot en met 30 oktober te zien op zaterdag en zondag tussen 13:00 tot 17:00 uur. De vijf kandidaten: Halla Einarsdóttir (1991, IS), studeerde dit jaar af aan de afdeling Grafisch Ontwerpen aan de Gerrit Rietveld Academie.Terugkerende thema’s in haar werk zijn het gebruik van navigatie als trigger voor een verhaal, de verhalende macht van objecten en de soms subtiele relatie die de mens heeft met de natuur. Al deze onderwerpen komen zowel digitaal als fysiek samen in haar werk, dat varieert van video’s, websites, publicaties en installaties. Milena Naef (1990, DE) studeerde dit jaar af aan de Gerrit Rietveld Academie en won de GRA Award Autonome kunst 2016. Naef bevraagd ‘bestaande’ structuren die inherent zijn aan haarzelf. Het werk probeert de juiste manifestatie van de veronderstelde dualiteit tussen lichaam en geest te creëren. Ze vertaalt de kenmerken van een subjectieve ervaring naar een materiële, transformeert het geestelijke in het fysieke en probeert zo een nieuwe relatie tussen de twee te vinden. www.milenanaef.com Eric Peter (1989, NL) studeerde in 2013 af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en won de Afdelingsprijs beeldende kunst. In zijn performatieve werkwijze kunnen projecten leiden tot installaties, performances, tekst- en videowerken. Op een semi-antropologische en associatieve manier, worden sociaal-politieke onderwerpen onderzocht om conventies in de geschiedenis te bevragen, evenals culturele en sociale normen. Zijn projecten worden vaak in samenwerking met anderen gemaakt en bieden als compassievolle daad tegenwicht aan het normatieve en bevorderen inclusiviteit. www.ericpeter.eu Machteld Rullens (1988, NL) studeerde in 2012 af aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag en in 2014 aan het Piet Zwart Instituut in Rotterdam. Rullens toont de schoonheid en absurditeit van het alledaagse door documentaire strategieën te combineren met fictieve elementen. Ze haalt haar inspiratie uit de meest gangbare dingen, welke zij positioneert en manipuleert met als doel het bevragen van waarheid en werkelijkheid.www.machteldrullens.nl Sanne Vaassen (1991, NL) studeerde in 2013 Cum laude af aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Maastricht, waar ze de Henriette Hustinxprijs ontving. Daarnaast rondde ze haar opleiding af aan de Jan van Eyck Academie. De krachtmeting tussen controle en krachten die buiten ons liggen is een uitgangspunt voor het werk van Sanne Vaassen. In haar video’s, performances en installaties staan veranderingsprocessen centraal. Ze onderzoekt de verschillende vormen en eigenschappen die een beweging of verplaatsing kan aannemen en probeert deze vast te leggen. www.sannevaassen.com Bezoek ook de nieuwe website van de Sybren Hellinga Kunstprijs: www.sybrenhellingakunstprijs.frl