Alyda Norbruis op Singelland VHS voor afsluiting Project Lyndensteyn

Drachten - Paralympisch kampioene wielrennen Alyda Norbruis bezocht maandag Singelland VHS voor de afsluiting van het Project Lyndensteyn.

Vmbo-school OSG Singelland VHS en School Lyndensteyn in Beetsterzwaag sloegen tien jaar geleden de handen ineen om een gezamenlijk project te organiseren, dat vooroordelen over jongeren met een lichamelijke beperking wegneemt. In de maand oktober draaide het project op diverse maandagmiddagen. School Lyndensteyn is een Mytyl- en Tyltylschool voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor kinderen en jongeren van vier tot en met twintig jaar die lichamelijk of meervoudig beperkt of langdurig ziek zijn. Samen leren en sporten Alle leerlingen van de theoretische leerweg (tl), Onderwijs Op Maat (OOM) en kader beroeps-theoretische leerweg (KTL) van Singelland VHS maken tijdens de projectdagen kennis met een aantal leerlingen van de school uit Beetsterzwaag. De leerlingen zijn gemixt verdeeld in groepenen volgen drie workshops: Een uitleg over het onderwijs op School Lyndensteyn waarin leerlingen van deze school aan het woord komen en daarnaast een kennismaking met een aantal paralympische sporten zoals rolstoelbasketbal en zitvolleybal. De leerlingen ervaren hoe het is om te sporten met een lichamelijke beperking. Voor de leerlingen van LO2 (klas 3) met het examenvak lichamelijke opvoeding (LO) is het tevenseen leerzaam evenement; zijbegeleiden alle leerlingen. Bezoek School Lyndensteyn In het voorjaar gaan de leerlingen van de VHS ook twee dagdelen naar School Lyndensteyn toe. Leerlingen die zich hiervoor ingeschreven hebben, volgen drie workshops: leerlingen krijgen een rondleiding in School Lyndensteyn, ze wonen een lesuur van een bepaald vak bijwaarbij het de bedoeling is dat leerlingen van beide scholen interactie met elkaar krijgen. Tot slot gaan de leerlingen gezamenlijk sporten. ,,Ook nodigen wij de leerlingen van School Lyndensteyn uit om ons Kerstgala te bezoeken’’, aldus projectleider Albertina Statema van de VHS.