Sportverenigingen werven 340 nieuwe vrijwilligers

nij beets - Zes sportverenigingen uit Zuidoost Friesland hebben hun vereniging versterkt door 340 nieuwe vrijwilligers te werven.

Maandagavond vond de laatste workshop plaats van de cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd (MVKT) georganiseerd door Sport Fryslân in samenwerking met Friese gemeenten. Na drie succesvolle MVKT-cursussen in 2015 en 2016 in Heerenveen, Drachten en Sneek werd deze vierde cursus georganiseerd voor K& V Nij Beets, Frisia Gymsport, SV Udiros, VV Tijnje, SSS Oldelamer/Nijelamer en VV Wispolia. ,,De meest succesvolle groep tot dusver", aldus workshopleider Anne Prins. In het voorjaar 2017 organiseert Sport Fryslân een nieuwe cursus. VV Wispolia heeft al 48 van de 61 nieuwe vrijwilligers aan het werk kunnen zetten. ,,Uit onze resultaten blijkt dat deze structurele positieve aanpak loont", aldus Michiel Brouwer, voorzitter van de club. ,,We hebben zelfs een vrijwilligerscommissie kunnen oprichten." Cursus Veel verenigingen kampen met een tekort aan vrijwilligers. Dit bleek opnieuw uit de resultaten van de Friese Sportverenigingsmonitor die Sport Fryslân, Fries Sociaal Planbureau en Mulier Instituut vorige week naar buiten brachten. Voldoende vrijwilligers vormen de basis van een sterke organisatie. Met de cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd (MVKT) halen de verenigingen in korte tijd, binnen enkele maanden, meer vrijwilligers binnen. Hierbij worden ze gecoacht door een deskundige workshopleider van Sport Fryslân. Stevige verankering Naast het in kaart brengen van vrijwilligerstaken en het opstellen van een vacaturelijst worden alle leden van de vereniging tijdens een grote belactie benadert met de vraag wat zij kunnen betekenen voor de vereniging. Daarnaast is tijdens de vier workshops aandacht voor het behouden van vrijwilligers én het komen tot vrijwilligersbeleid. Dit zorgt voor een stevige verankering binnen de club.