Staatssecretaris Van Dam op bezoek bij de Friese WIJlanden

Drachten - ÂLD - Donderdag 27 oktober komt staatssecretaris Van Dam op bezoek bij de Friese WIJlanden. Het bezoek vindt plaats in het kader van de verkiezing voor ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’.

Er zijn nog dertien gebieden in de race voor deze titel. Staatssecretaris Van Dam bezoekt op 27 oktober alle gebieden. De Friese WIJlanden In De Friese WIJlanden bundelen het Nationaal Park De Alde Feanen en de Nationale Landschappen Noardlike Fryske Wâlden en Zuidwest Fryslân hun krachten. Samen vormen zij een iconisch cultuurlandschap dat bij uitstek het verhaal van Nederland vertelt. Een verhaal over mensen die hun landschap met eigen handen maken. Het samenspel van natuur en cultuur heeft hier een rijk historisch erfgoed en een grote diversiteit aan ecosystemen opgeleverd: water, weiden en wouden. De Friese WIJlanden telt maar liefst zeven Natura-2000 gebieden, met Nationaal Park De Alde Feanen als centrale parel. En er is meer: weilanden met agrarisch natuurbeheer, fiets- en wandelpaden door bossen en open land en een fijnvertakt netwerk van houtwallen, elzensingels, vaarten en sloten. En ook een levende horeca, bruisende evenementen en recreatieve voorzieningen, voor jong en oud. De drie gebieden die zich verenigen in De Friese WIJlanden willen hun ruimtelijke samenhang zichtbaar maken, hun samenwerking versterken en het gebied duurzaam ontwikkelen. Meer informatie staat op www.friesewijlanden.nl Verkiezing ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’ De heer Van Dam heeft als staatssecretaris van Economische Zaken het initiatief voor deze publieksverkiezing ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’ genomen. De drie natuurgebieden met de meeste stemmen worden de komende jaren ondersteund bij het realiseren van hun plannen. Daarnaast worden zij in binnen- en buitenland gepromoot als iconen van de Nederlandse natuur. Tot en met 31 oktober kan er gestemd worden via www.mooistenatuurgebied.nl of via sms. De winnaars worden op 31 oktober bekendgemaakt.