A.Th. de Boer mag in de winkel geen speelgoed meer verkopen

DRACHTEN - A.Th. de Boer aan de Jade mag geen speelgoed meer verkopen. De gemeente weigert daarvoor de omgevingsvergunning te veranderen.

A.Th. de Boer moet uit het assortiment alle kantoorartikelen, miniaturen, Lego en Playmobil, kinderschoenen en kinderfietsen verwijderen. De ondernemer heeft geprobeerd om de regels iets te verruimen door een zogenoemde omgevingsvergunning aan te vragen, maar die is door de gemeente geweigerd. De zaak kwam aan het rollen toen speelgoedketen Intertoys bij de gemeente klaagde over het aanbod van De Boer. Een derde Uit de lijst met het huidige aanbod van producten blijkt volgens de gemeente dat strikt genomen slechts een derde van het assortiment past binnen de regels van het bestemmingsplan, dat spreekt van de categorieën 'landbouwwerktuigen en -machines en tuin- en parkmachines'. Het bedrijf noemt zichzelf agrarische groothandel. Wanneer deze term in het bestemmingsplan zou zijn opgenomen past het merendeel van het aangeboden assortiment wel binnen de branche. Maar ook een deel niet: huishoudelijke producten, speelgoed voor zover geen relatie met de branche en kinderschoenen zijn niet toegestaan. De Boer heeft voor de verkoop van speelgoed een webshop en dat valt wel binnen de bestemming. Maar een webshop gaat uit van alléén een opslagmogelijkheid en verzenden van bestellingen. Klanten mogen het bedrijf niet bezoeken en de producten mogen niet in de winkel worden uitgestald, betaald en afgehaald. In de huidige situatie zijn de producten wel in de winkel te zien en te koop, waardoor het niet als webshop, maar als (illegale) detailhandel moet worden aangemerkt. Verhuizing De Boer heeft in juli een omgevingsvergunning aangevraagd voor de legalisering van het huidige aanbod van producten. De ondernemer wilde dat daarvoor de regels zouden worden verruimd tot detailhandel in de non-food sector. De Boer bestrijdt niet dat hij handelt tegen de huidige regels van het bestemmingsplan. Volgens hem was echter bij de verhuizing van de Folgeren (tegenover Vreewyk) naar de Jade de afspraak met de gemeente dat hij zijn bestaand assortiment kon 'meenemen'. Speelgoed maakte volgens hem ook in de vorige vestiging al onderdeel uit van het gevoerde assortiment. Daarbij moet volgens hem worden bedacht dat de vier keer zo grote verkoopoppervlakte ook heeft gezorgd voor een 'verdieping' van het gevoerde assortiment. Bovendien is branchevervaging aan de orde van de dag, stelt de ondernemer. De foodsector verkoopt non-food en andersom. Tankstations zijn complete supermarkten geworden en supermarkten hebben speelgoedafdelingen, bloemen- en plantenafdelingen en zelfs een slijterij. Drogisterij Kruidvat heeft eveneens speelgoed, muziek-cd's en dergelijke in de schappen. Begrip Legalisering past volgens de gemeente echter niet binnen het gevoerde detailhandelsbeleid. Om precedentwerking te voorkomen wordt daarom de omgevingsvergunning geweigerd. In een gesprek met de ondernemer heeft het college zich bereid verklaard om te kijken naar een verruiming van de bestemming, maar niet zo vergaand als De Boer wenst. Op zich bestaat volgens het college begrip voor het standpunt van De Boer, maar het volledig vrijlaten van het detailhandelsassortiment, zoals dat door De Boer is aangevraagd, is in strijd met het gemeentelijke en het provinciale detailhandelsbeleid, dat is gericht op versterking van de bestaande winkelcentra. Het loslaten van de branchering voor De Boer schept een precedent voor vestiging van andere winkels buiten het kernwinkelgebied. Dat het assortiment één op één overeenkomt met het aanbod op de vorige locatie kan volgens de gemeente niet kloppen. Wanneer een nieuw bedrijf in detailhandel zich zou willen vestigen op de strook aan de Jade wordt geen medewerking verleend aan detailhandel. De Boer moet er daarom voor zorgen dat zijn assortiment aansluit bij de branches 'agrarische groothandel'/ detailhandel in landbouwwerktuigen en tuin- en parkmachines. Handhaven Weigering van de aanvraag heeft tot gevolg dat handhavend moet worden opgetreden. Daarbij is dan de huidige bestemmingsregeling bepalend en dat zou betekenen dat ongeveer 80 procent van het aanbod niet mag worden verkocht. Na overleg tussen gemeente en De Boer zijn beide partijen overeengekomen dat de ondernemer stopt met het verkopen van speelgoed. ,,Dat is sa'n 10 persint fan ús oanbod'', aldus eigenaar Hendrik de Boer.