Bijeenkomst over Goed Voor Elkaar Gorredijk

Opsterland-Ooststellingwerf -  Onder het motto Goed Voor Elkaar Gorredijk houdt Plaatselijk Belang Gorredijk in samenwerking met Timpaan Welzijn op dinsdag 8 november om 20.00 uur in de Skâns een bijeenkomst over een eventueel dorpssteunpunt. 

In de kleine dorpen van Opsterland kennen we de dorpssteunpunten die bevorderen dat bewoners naar elkaar omzien en met elkaar de burenhulp regelen. De grote dorpen kennen die vorm nog niet. Hoe zou dit in Gorredijk kunnen? Wat doen bewoners en buurtverenigingen eigenlijk al voor elkaar en wat zou eventueel beter kunnen? De bijeenkomst is bedoeld voor de buurt- en speeltuinverenigingen of bewoners die in hun buurt hier een bijdrage aan willen leveren. Heeft u of jij belangstelling? Geef je dan op bij info@pbgorredijk.nl. Meer informatie? Neem dan contact op met Otto Veenstra van Timpaan Welzijn via 06-15016842 of o.veenstra@timpaanwelzijn.nl.