Oldeberkoop organiseert eerste Dorpsarena van Nederland 

Opsterland-Ooststellingwerf - Op 24 en 26 oktober zijn in Oldeberkoop de eerste Dorpsarena’s van Nederland gehouden om inwoners mee te laten denken over de nieuwe dorpsvisie.

De methode is afkomstig van de klantarena, die door bedrijven wordt gebruikt om ervaringen en ideeën bij klanten op te halen om een klantvisie te ontwikkelen. De avonden waren een succes en de inbreng van inwoners was groot. In de Dorpsarena zitten de inwoners in twee cirkels/’ringen’ in een zaal. In de binnenring zitten inwoners die deskundig zijn op een bepaald thema en daar vindt de dialoog met een gesprekleider over een bepaald thema plaats. Andere inwoners zitten de buitenring. De inwoners in de buitenring mogen na de dialoog in de binnenring verdiepende vragen stellen aan de inwoners in de binnenring. Op die manier wordt er informatie voor de dorpsvisie opgehaald. Er zijn zes thema’s aan de orde geweest: Ouderen en Zorg, Leefbaarheid/Dorpsleven/Jongeren, Kunst en Cultuur, Recreatie en Toerisme, Ondernemen en Bouwen/Ontwikkelen. Op beide avonden hebben ongeveer vijftig inwoners deelgenomen aan de gesprekken. 'Wij geloven niet in krimp voor ons dorp'  Een rode draad in alle thema’s is de grote betrokkenheid van de inwoners, het actieve verenigingsleven, de trots op het dorp en de saamhorigheid. Voor ouderen is alle zorg aanwezig en inwoners zorgen voor elkaar. Ouderen willen zo lang mogelijk in Oldeberkoop blijven wonen. In het dorp is het initiatief Welzijn op Dorpse schaal gestart. Daarmee worden verbindingen en contact tussen verschillende inwoners gelegd. Er kan op woensdagmorgen in het MFA koffie worden gedronken en daarna samen worden gekookt. Ook gaat de thuiszorgorganisatie De Friese Wouden inventariseren wie er behoefte heeft aan een maatje om bijvoorbeeld naar de film of een museum te gaan. Oldeberkoop wil een Inclusief dorp zijn: zelfredzaam, en iedereen kan en mag meedoen. Talenten en kwaliteiten worden optimaal benut. Esther Veenhouwer, voorzitter Plaatselijk Belang: ,,Wij geloven niet in krimp voor ons dorp en willen bouwterreinen tot ontwikkeling brengen.  Daar zullen ook woningen voor starters en ouderen worden gerealiseerd. We willen als dorp groeien, omdat we merken dat mensen graag in Oldeberkoop willen wonen." Op het gebied van Recreatie en Toerisme zien de inwoners meer mogelijkheden. Oldeberkoop is uniek en onderscheidend qua uitstraling door haar historie; de parel van de Stellingwerven. Het heeft een mooie authentieke dorpskern, kunst en cultuur en veel wandel- en fietspaden. Er kan nog meer worden samengewerkt in de regio. Oldeberkoop gaat voor seizoenverlenging (niet alleen in de zomer toerisme). Alle initiatieven op het gebied van kunst en cultuur kunnen nog beter voor het voetlicht worden gebracht en er wordt aangesloten bij O18 ( Ooststellingwerf 2018). Nieuwe ondernemers en meer voor jongeren De middenstand, horeca, MFA en de school zijn belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp. Oldeberkoop wil de huidige middenstand minimaal behouden en nieuwe ondernemers aantrekken. Het is wenselijk dat ondernemers kunnen uitbreiden in Oldeberkoop en daarvoor niet hoeven te verhuizen naar andere locaties buiten Oldeberkoop. Er is afgelopen jaren veel bezuinigd op jongerenwerk. De Blughut van vroeger wordt gemist. Daarom gaan de inwoners kijken naar een ‘hangplek’ en/of pannakooi voor jongeren in de leeftijd van 13 t/m 15 jaar. Komende tijd zullen alle ideeën en informatie worden verwerkt tot een nieuwe Dorpsvisie voor Oldeberkoop.