Fries Congrescentrum moet dokken voor extra activiteit

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland heeft het Fries Congrescentrum Drachten een dwangsom opgelegd van 10.000 euro. Het FCD organiseert meer bijeenkomsten dan toegestaan.

De Miniatuurbeurs die het Fries Congrescentrum Drachten hield op 8 oktober was dit jaar al de veertiende activiteit waarvoor een ontheffing werd aangevraagd. Het Congrescentrum had er dit jaar al dertien gehouden, terwijl volgens de regels slechts twaalf zijn toegestaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom in september de vergunning geweigerd. Omdat exploitant Brandsma de Beurs wel wilde laten doorgaan heeft de gemeente hem vooraf een zogenaamde Last onder Dwangsom opgelegd. Dat betekent dat het bedrag moet worden betaald bij overtreding. Omdat de Miniatuurbeurs volop publiciteit trok, ook op deze site, heeft ontkennen voor eigenaar Brandsma geen zin. Brandsma en de gemeente liggen al langer met elkaar in de clinch. Het FCD heeft toestemming voor twaalf evenementen van elk drie dagen. Brandsma wilde dat graag om laten zetten naar 36 losse activiteiten. De gemeente heeft dat meermalen geweigerd, voor het laatst nog dit voorjaar, nadat ook de omwonenden zich fel hebben uitgesproken tegen meer activiteiten. Brandsma is inmiddels akkoord met de bestaande situatie. De gemeente heeft in juli al gedreigd met een dwangsom, omdat het FCD zich volgens het college dit jaar opnieuw niet aan de regels heeft gehouden. Belangrijk onderdeel van die discussie is welke evenementen wel en niet een vergunning nodig hebben. Ook in 2013 is het FCD een dwangsom opgelegd.