Gemeente Opsterland wil inwoners bewegen tot gezond gedrag

Opsterland-Ooststellingwerf - Gemeente Opsterland wil haar inwoners bewegen tot gezond gedrag door van de gezonde keuze de gemakkelijkste keuze te maken.

Begin januari is de startnotitie Gezondheidsbeleid vastgesteld. Deze startnotitie is de opmaat voor het ontwikkelen van de nota lokaal gezondheidsbeleid gemeente Opsterland 2016-2019. Deze nota wordt in november voorgelegd aan de raad. Wethouder Kooistra: draagvlak creeëren Wethouder Wietze Kooistra: ,,Het is belangrijk om bij het ontwikkelen van nieuw gezondheidsbeleid draagvlak te creëren. Inwoners en deskundigen zijn met elkaar in discussie gegaan over de speerpunten van het lokale gezondheidsbeleid. Deze nota geeft een duidelijke richting aan de activiteiten die we de komende jaren gaan uitvoeren." Speerpunten Met de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid investeert gemeente Opsterland in weerbare, actieve en gezonde generaties. Gemeente Opsterland richt zich op de volgende speerpunten:
  • Terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen
  • Mentale gezondheid van kinderen, jongeren en volwassenen.
  • Gezond gewicht, bewegen en gezonde voeding
  • Terugdringen van het gebruik van genotmiddelen, zoals sigaretten, alcohol en drugs
  • Evenwichtige en veilige seksueel ontwikkeling van de jeugd (aandacht voor verkeerd gebruik Social Media)
In de uitvoering van het gezondheidsbeleid vervult de gemeente een faciliterende en voorwaardenscheppende rol en zoekt zij hierin de samenwerking met in- en externe partijen, zoals de GGD, basis- en voortgezet onderwijs, Timpaan Welzijn, VNN, Platform De Nuchtere Fries, plaatselijke ondernemers etc. Waarom een nota Elke vier jaar brengt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een landelijke nota gezondheidsbeleid uit. Op 4 december 2015 is de landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019 verschenen. De gemeenteraad is binnen twee jaar verplicht een lokale nota gezondheidsbeleid vast te stellen. Deze nota is toegesneden op de lokale behoeften en mogelijkheden.