Bouwplannen Talant in Beetsterzwaag aangepast

Opsterland-Ooststellingwerf -  Talant wil de gebouwen van het woonzorgcomplex aan De Wissel in Beetsterzwaag aanpassen aan de eisen van hedendaagse zorg.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland onderschrijft dat en vraagt daarom de gemeenteraad om het bestemmingsplan ‘Herinvulling De Wissel Beetsterzwaag’ op 14 november vast te stellen. De plannen van Talant komen voort uit hun visie op zorg. Deze visie gaat ervan uit dat de behandeling van clienten effectiever wordt als zij integreren in de samenleving en ook actief aan de mienskip deelnemen. Wethouder Piet van Dijk: ,,Talant heeft zorgvuldig gekeken naar alle belangen die in en rondom het plangebied spelen. Daarbij hebben ze alle adviezen van Stichting in Arcadië (onderzoekscentrum en planbureau voor groen erfgoed) overgenomen en de bouwplannen erop aangepast. Als de raad met het bestemmingsplan instemt kan Talant hun visie op zorg verwezenlijken. De cliënten van Talant integreren dan in de mienskip waardoor er ook contact kan ontstaan." Bouwplannen aangepast Het college van B&W vermeldt: Binnen het plangebied is rekening gehouden met de belangen van Talant die als zorgverlener een groot algemeen belang vertegenwoordigt en is rekening gehouden met de belangen van omwonenden en ruimer de bewoners van Beetsterzwaag, onder meer door verkleining van de bouwblokken, verlaging van de toegestane bouwhoogte van gebouwen (verdwijnen zusterflat) en het creëren van een open structuur in het plangebied door het aanleggen en herstel cultuurhistorisch waardevolle lijnen en elementen zoals wandelpaden. De zienswijzen die zijn ingediend gaan over een klein deel van het plan (rondom het voormalige Ezelskamp).