Incidentoefening bij Duinen Zathe en woonzorgcentrum Stellinghaven in Appelscha

Opsterland-Ooststellingwerf -  Vandaag, donderdag 3 november, vond een oefening plaats van crisisfunctionarissen bij attractiepark Duinen Zathe en woonzorgcentrum Stellinghaven, onderdeel van ZuidOostZorg.

Met behulp van de oefening werden Friese crisisfunctionarissen getraind die in actie komen op de plaats waar een groot incident is gebeurd, het zogenaamde Commando Plaats Incident (CoPI). De crisisfunctionarissen oefenen al vanaf 31 oktober en gaan door tot en met mprgen: vrijdag 4 november. Tijdens deze ‘CoPI Carrousel’ worden in vijf dagen alle Friese functionarissen (ongeveer 140) getraind die zitting kunnen nemen in een CoPI. Het centrale thema dit jaar is: oefenen met externe partijen. De CoPI-Carrousel vindt jaarlijks plaats. Veiligheidsregio Fryslân is de organisator. Simulatie incidenten Tijdens de oefenweek moeten crisisfunctionarissen van het CoPI twee fictieve incidenten bestrijden. Het scenario bij Duinen Zathe was dat er een attractie instort. Hierdoor raakten mensen bekneld. De CoPI-leden dienden dit incident te bestrijden. Het doel van deze oefening was dat CoPI-leden op een efficiënte en effectieve manier samenwerken. Met elkaar, maar bijvoorbeeld ook met de BHV van Duinen Zathe. Stellinghaven werd zogenaamd bedreigd door een bosbrand. De CoPI-functionarissen dienden een evacuatie voor te bereiden en uit te voeren. Staatsbosbeheer deed ook mee aan deze oefening. De boswachters konden de brandweer relevante informatie leveren over de toegankelijkheid van natuurgebieden. Tot slot is er nog een teamtraining in Veenhuizen. Hierbij moeten de functionarissen onder tijdsdruk allerlei opdrachten uitvoeren (vergelijkbaar met Fort Boyard). Wie pakt welke rol? En hoe kom je samen tot een zo’n goed mogelijk resultaat? Waarom op deze manier Incidenten waarbij een CoPI wordt ingezet komen in Friesland jaarlijks relatief weinig voor. Om opgedane kennis en vaardigheden toch te kunnen onderhouden, zijn training en oefening noodzakelijk. De CoPI Carrousel is één van de oefenmomenten die Veiligheidsregio Fryslân hiervoor organiseert. Door een hele week te oefenen, komen zoveel mogelijk functionarissen aan bod. Hiernaast zijn dit jaar drie externe partijen betrokken (Duinen Zathe, Stellinghaven en Staatsbosbeheer). Dit zijn partijen die niet standaard deel uitmaken van de crisisorganisatie. Desondanks is het belangrijk dat zij goed met elkaar samenwerken en gebruik maken van elkaars kennis. Tijdens de CoPI Carrousel wordt dit beoefend. Dit is met name van belang bij de evacuatie van het verpleeghuis. Hierin heeft het personeel van het verpleeghuis een grote rol. Met behulp van de oefening toetst ZuidOostZorg dan ook haar eigen planvorming. Veiligheidsregio Fryslân adviseert en ondersteunt hen hierbij. Hoe oefenen de crisisfunctionarissen? Voor beide fictieve incidenten geldt dat er geen hulpverleningsvoertuigen worden ingezet. Alleen de zogenaamde Mobiele Commando Unit (MCU-bak) staat op de incidentlocaties. Dit is de vergadercontainer van het CoPI. Het CoPI bestaat uit een multidisciplinair team waarin alle hulpdiensten zijn vertegenwoordigd. Vertegenwoordigers van al deze hulpdiensten doen aan de oefeningen mee. Aangevuld met bijvoorbeeld een voorlichter en een informatiemanager. Het CoPI bestrijdt een incident ter plaatse. Zij komen over het algemeen in actie bij een GRIP 1 situatie.