Natuurorganisaties trots op vrijwilligers na geslaagde Natuurwerkdag in Schaopedobbe

Opsterland-Ooststellingwerf - Op de Landelijke Natuurwerkdag werkten zaterdag ruim vijftig enthousiaste vrijwilligers, 35 kinderen en 17 volwassenen, samen met It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland aan natuurgebied De Schaopedobbe. 

Voor de dieren vroeger hun jaarlijkse scheerbeurt kregen, werden ze in de dobbe gewassen. Daar heeft het natuurgebied zijn naam Schaopedobbe, ook wel Schaopewaskerdobbe, aan te danken. En treffend genoeg waren de schapen toch aanwezig. Want op de afstrap van de natuurwerkdag, waren op de achtergrond de harde werkers van natuurbeheer de Wilde Weide: de schaapskudde van herder Marieke Shuppen die deze weken door het gebied trekt om de beheersfunctie uit te voeren, aanwezig. Door het weghalen van een stuk afrastering toog de kudde van zo’n 260 schapen onder begeleiding van hond Max en de herder het heideveld in. Door de begrazing zorgen de schapen ervoor dat de heide de ruimte krijgt zich te ontwikkelen. De aftrap werd verricht door directeur Regina ter Steege van Landschapsbeheer Friesland, directeur Henk de Vries van It Fryske Gea en Ooststellingwerfs wethouder Hans Welle. Alledrie spraken grote waardering uit voor het werk dat de vrijwilligers deze dag, maar ook op andere momenten doen, om de natuur zo mooi en goed mogelijk  te beheren. ,,Dankzij hen kan iedereen blijven genieten van het karakteristieke natuurgebieden." De enthousiaste vrijwilligers volgden al ras de schapen, maar zij waren voorzien van zagen en scheppen om op een verantwoorde manier de natuur op te schonen. Zij zaagden in vereende kracht kleine en grote bomen om en zaaiden een locatie in met inheems bloemenzaad voor meer biodiversiteit. De groei van jonge bomen en struiken zorgt ervoor dat de heide minder kans krijgt om te groeien. Zo hielpen de vrijwilligers de beheerder van It Fryske Gea met het beschermen van dit mooie gebied. Ook een leuke klus voor de aanwezige kinderen van de scoutingclub Wolvega met het team Voor de wijk, door de wijk. Voor de jeugd was er ’s morgens ook de mogelijkheid om met de beheerder Ane Zijlstra van It Fryske Gea een wandeling door het gebied te maken, de groep hield hier en daar even halt om uitleg te krijgen. Op deze natuurwerkdag werden de vrijwilligers verwelkomd met koffie, thee of limonade en een gebakje. Tussen de middag stonden er bovendien voor de harde werkers lekkere broodjes klaar. Dankzij deze goede samenwerking kan worden teruggezien op een geslaagde natuurwerkdag in Elsloo.