Elsloo ter tafel met bakkersdochter Sjoukje van der Heide

Opsterland-Ooststellingwerf -  Voor de gesprekkenreeks Elsloo ter tafel wordt dit winterseizoen zaterdag 19 november om 15.00 uur afgetrapt in zaal 't Anker met oud-inwoonster Sjoukje van der Heide.

Elsloo ter tafel is een initiatief van de archiefcommissie Elsloo, waarin tal van historische onderwerpen over Elsloo en Tronde aan de orde komen en bewoners of oud-inwoners hun verhaal aan tafel vertellen, Sjoukje van der Heide is de dochter van het bakkersechtpaar Hans en Klaasje van der Heide, die gedurende bijna 35 jaar met broer Nuttert een bakkerij aan de Hoofdweg in Elsloo hadden. Toen ze in 1970 met hun werkzaamheden stopten kwam er een eind aan bijna honderd jaar bakkersfamilie van der Heide in Elsloo. De bakkersdochter zal haar licht over de bakkersfamilie van der Heide laten schijnen. De bakkerij, het winkeltje, het uitventen, de alom gewaardeerde taai-taai, de jaarlijkse sjoel en balgooi-avonden. Ook vertelt ze aan tafel over haar omgeving, de schooljeugd, de krontjong-club, de korfbal en gymnastiekvereniging ODIS. Daarnaast komen de verhalen rond de door haar familie bewaard gebleven koffer van een van de kampbewoners en het brood verkopen aan de kampbewoners van De Landweer, ter sprake. Data dit winterseizoen In 2017 wordt Elsloo ter tafel weer op de laatste zaterdag van de maand gehouden. De geplande data zijn: 28 januari, 25 februari en 25 maart. Alle middagen worden in zaal ’t Anker in Elsloo gehouden. De aanvang is 15.00 uur.