Diploma’s, jubilarissen en afscheid bij jaarlijkse korpsavond brandweer

Opsterland-Ooststellingwerf - Tijdens de korpsavond in Gorredijk op zaterdag 5 november heeft Brandweer Fryslân een aantal jubilarissen van de posten Beetsterzwaag, Gorredijk, Jubbega en Ureterp gehuldigd voor hun jarenlange inzet.

Ook was er aandacht voor Harry van Aalderen die, na vele jaren inzet, afscheid nam van de brandweer. Daarnaast zijn er diploma’s uitgereikt voor basisopleiding brandweer (manschap a) en voertuigbediener/pompbediener. Diploma’s Manschap A: Menno Bosma                          post Beetsterzwaag                  behaald op 8 juni 2016 Jelle Merkus                             post Beetsterzwaag                  behaald op 12 november 2015 Senno Dam                              post Gorredijk                          behaald op 8 januari 2016 Marco Voskuilen                       post Gorredijk                          behaald op 12 november 2015  Voertuigbediener pompbediener: Folkert Postma                         post Jubbega                           behaald op 14 december 2015  Jubilarissen 12½ jaar:                      Hans Beute                              post Ureterp Meindert Bosma                       post Beetsterzwaag Klaas Schotanus                      post Beetsterzwaag Rolina ten Hage-Hepkema        post Jubbega  25 jaar: Sjoerd de Jager                        post Jubbega Sieger Veenstra                        post Jubbega  30 jaar: Jan Tiesema                            post Jubbega  35 jaar: Klaas Kussendrager                 post Gorredijk Afscheid Harry van Aalderen                   post Beetsterzwaag                  1983-2016 In totaal ging het om veertien brandweermensen van vier verschillende posten (Gorredijk, Jubbega, Beetsterzwaag en Ureterp) die een diploma kregen, jubilaris waren of afscheid namen. Foto: Henk Stoelwinder