Laatste Sjongersdei Federatie Opsterland

Opsterland-Ooststellingwerf -  De Federatie van Zangkoren in Opsterland hield haar jaarlijkse Sjongersdei voor de twaalf aangesloten koren op zaterdag 5 november in De Ontmoetingskerk in Beetsterzwaag.

Het was tevens de laatste keer, omdat de Federatie wordt opgeheven vanwege het stoppen van de gemeentelijke subsidie. Tijdens het middagprogramma werden de vijf bestuursleden van de federatie bedankt voor hun werk en kreeg de voorzitter Titus de Boer vanwege grote inzet tijdens zijn tienjarig voorzitterschap een toepasselijk beeldje uitgereikt hetgeen 'applaus' voorstelde. In een middag- en avondprogramma traden elf koren met ongeveer driehonderd leden op en hun presentatie werd positief kritisch beoordeeld door de deskundige jury Jaring de Braak uit Drachten. Het was bijzonder om al die verschillende koren, kleine en grote,  met hun zo wisselend repertoire te beluisteren. Na de pauze werd een ongedwongen optreden verzorgd tijdens een muzikaal intermezzo door Egbertien van Langeveld,  met de muzikanten Ankie van der Meer en Nanne Kalma. Het avondprogramma werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de federaties Ooststellingwerf en Heerenveen. Het gemeentebestuur van Opsterland was deze laatste keer niet vertegenwoordigd. De hekkensluiter van de laatste Sjongersdei was het enthousiaste 't Oerterper Manljuskoar, dat een overweldigend optreden verzorgde. Ook het publiek kon zich hierbij heerlijk uitleven in het 'Schönist die Jugend, siekommt nicht mehr' Al met al was het een gezellige sfeervolle dag waarin de koorzang goed tot haar recht kwam en zoals elke Sjongersdei werd ook deze keer afgesloten met het Frysk folksliet.