Starters kunnen makkelijker woning in Opsterland kopen

Opsterland-Ooststellingwerf - Voor starters wordt het makkelijker om een woning in Opsterland te kopen. De gemeente heeft namelijk het beleid voor het verkrijgen van een starterslening versoepeld.

Zo is er vanaf nu geen sociale en/of economische binding met de gemeente meer nodig. Op dit moment is er ruimte om acht nieuwe leningen te verstrekken, waarvan er drie aanvragen lopen. Aanleiding voor het nieuwe beleid is de vraag vanuit de markt en de wens van de gemeente om iets aan de afnemende bevolkingsgroei te doen. Met het nieuwe beleid komt het college van b&w ook tegemoet aan de wensen van de raad. 'Gezinnen met kinderen'  Wethouder Piet van Dijk: ,,Door het verruimen van de regeling trekken we starters van buiten onze gemeente aan. Die starters worden wellicht gezinnen met kinderen. Op lange termijn zorgt de starterslening zo voor een positieve bijdrage aan de Opsterlandse bevolkingsopbouw." Opsterland biedt sinds 2007 de mogelijkheid van een starterlening en heeft daar in totaal 1.050.000 euro voor beschikbaar. Tot nu toe zijn er 72 startersleningen verstrekt. De nieuwe voorwaarden zijn in de ‘Verordening Starterslening Opsterland 2016’ vastgelegd.