Klas van de Week | Obs De Twirre in Ureterp

Opsterland-Ooststellingwerf - Klas van de Week is deze week groep 8 van Obs de Twirre. Groep 8 is met zeven leerlingen de kleinste groep van deze openbare basisschool in Ureterp. 

Deze leerlingen zijn hard aan het werk met rekenen, taal, begrijpend lezen etc. om zich goed voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn er vele andere activiteiten dit schooljaar zoals de Kinderboekenweek, sportdagen, schoolkamp en de ateliers op vrijdagmiddag. Bij deze ateliers werken de groepen 1 t/m 8 door elkaar aan bepaalde (meestal creatieve) opdrachten. De kinderen van groep 8 kunnen de kleinere kinderen hierbij goed helpen en vinden dit leuk om te doen. Ook het schoolvoetbaltoernooi is iets waarnaar wordt uitgekeken. Vorig jaar zijn ze, samen met de toenmalige groep 8, kampioen van de gemeente Opsterland geworden. Op de foto Van rechts naar links: Thomas, Erwan, Robin en Django. Onderste rij: Tessa, Patrick, Ferry en leerkracht Debbie. Foto: Willy Wilpstra