Cursus Ecologisch imkeren bij De Kleine Salamander

Opsterland-Ooststellingwerf - Onder leiding van Sjoerd Bonnema start 7 januari de cursus Ecologisch imkeren bij De Kleine Salamander in Fochteloo. 

Basisuitgangspunt van de cursus is het leven van  een bijenvolk als een samenwerkend geheel in een groter geheel. De cursist leert hoe een bijenvolk is opgebouwd, welke functies de honingbijen binnen en buiten hun verblijf hebben en op welke wijze, met respect voor een  bijenvolk, met de bijen kan worden omgegaan. Op zeer praktische en interactieve wijze wordt aandacht besteed aan de basisvaardigheden gericht op zo weinig mogelijk verstoring van het bijenvolk. Ook wordt er aandacht besteed aan het gedrag van de honingbijen buiten de bijenwoning en de relatie tussen de bijen en hun leefomgeving. Verder wordt aandacht besteed aan de manier waarop je honingbijen op zo natuurlijke wijze gezond kunt houden en nieuwe gezonde streekeigen bijenvolken kunt laten ontstaan. De cursus bestaat uit totaal acht lessen. De lessen worden gehouden in Oosterwolde (vier theorielessen met praktische instructies) en in Fochteloo (vier praktijklessen in de tuin van De Kleine Salamander). De cursus is bestemd voor beginnende imkers en geïnteresseerden die overwegen om te beginnen met het houden van honingbijen. Sjoerd Bonnema is een ecologisch werkend beroepsimker en werkt in de omgeving van Fochteloo, Appelscha, Bakkeveen en Veenhuizen.  Hij werkt al vele jaren met  vitale op natuurlijke wijze verkregen streekeigen bijenvolken. Op acht vaste standplaatsen houdt hij op dit moment 49 bijenvolken. Aanmelding voor de cursus kan tot  zaterdag 24 december. Meer informatie over de cursus is te vinden op www.dekleinesalamander.com of op te vragen via oorsprong@hetnet.nl.