Lezing Rodin in Hotel de Zon in Oosterwolde

Opsterland-Ooststellingwerf - Kunstwerf houdt in samenwerking met de O.S.O. maandag 28 november om 20.00 uur een lezing in Hotel de Zon. Margaret Breukink verzorgt deze lezing met beelden, als introductie op de tentoonstelling Rodin – Genius at work.

Deze tentoonstelling in het Groninger Museum over de Franse beeldhouwer Auguste Rodin is te bezoeken dit najaar tot april 2017. Voordat u daar naartoe gaat is een inleiding over de achtergronden op deze beeldhouwer van grote meerwaarde. Met een heel andere blik loopt u dan door de expositie van ruim 120 beelden en 20 werken op papier. Auguste Rodin (1840-1917) is de grootste en invloedrijkste beeldhouwer van de moderne tijd. In zijn werk gaat het niet alleen om de geïdealiseerde vormen van het menselijk lichaam, maar ook om het tonen van het maakproces zelf. Rodin – Genius at Work toont gipsen en bronzen beelden, waaronder bekende werken als De Denker en Balzac, marmeren figuren, keramiek en nooit eerder vertoonde foto’s die blijk geven van de creativiteit van de kunstenaar. Ook laat de tentoonstelling het buitengewone werkproces zien achter een aantal van zijn bekendste werken, zoals De Kus. De tentoonstelling over Rodin is samengesteld door Musée Rodin in Parijs en het Museum of Fine Arts in Montreal.

Margaret Breukink gaat in op de inspiratiebronnen van de schilder en vertelt het verhaal van Auguste Rodin en de jonge beeldhouwster Camille Claudel. Een verhaal over kunst en passie. Er was een diepgaande band tussen deze twee geniale, maar gekwelde kunstenaars. Claudel inspireerde Rodin in 1886 tot De Kus: een omhelzend paar in gepolijste, vloeiende vormen die in sterk contrast zijn met het ruwe blok marmer waarop zij zitten. Zij was zijn muze, model en rechterhand en Rodin werkte gedurende tien jaar intensief met haar samen. Dit heeft geresulteerd in de vele meesterwerken van Rodin, waaronder De Denker. Opgeven kan via de site www.kunstwerf.com