Jaarlijkse feestavond Compagnonsvaarders in Hotel de Zon

Opsterland-Ooststellingwerf - Het shantykoor de Compagnonsvaarders geeft dit jaar zijn jaarlijkse feestavond op vrijdag 25 november, van 19:45 tot 22:30 uur in Hotel De Zon in Oosterwolde. 

Deze jaarlijkse traditie, om ieder jaar een gezellige middag of avond voor de donateurs en sponsoren  te verzorgen, is in de loop van de tijd uitgegroeid tot een publiek gebeuren, waar ook andere belangstellenden van harte welkom zijn. Het programma op deze avond: Er wordt gezongen, maar het publiek kan ook prachtige prijzen winnen bij de verloting. Het repertoire varieert van prettige meezingers tot mooie concertstukken. Er wordt met veel inzet en enthousiasme meerstemmig gezongen over de zee, vrouwen en drank. Het publiek krijgt koffie met wat lekkers aangeboden. Het aantal plaatsen is beperkt. Reserveren kan via 0516-522787. Wie bij het koord wil komen zingen is van harte welkom op de oefenavond: maandagavond 20.00 uur in de Esch in Oosterwolde. Meer informatie over het koor en over de feestavond is te vinden op: www.compagnonsvaarders.nl.