Biologieleraren Drachtster Lyceum winnen Enza Zaden Award voor beste lessenreeks biologie

DRACHTEN - De sectie biologie van het Drachtster Lyceum ontvangt maandag bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) in Haarlem de Enza Zaden Award.

De biologieleraren winnen deze prijs voor het praktische en aansprekende project Tuintjes voor de brugklas. Groenteveredelingsbedrijf Enza Zaden wil met deze prijs de interesse in plantenwetenschappen stimuleren, omdat de veredelingssector grote behoefte heeft aan jongeren met een opleiding in de plantenwetenschappen. Die interesse begint met boeiend onderwijs in plantenbiologie op HAVO en VWO. De lessenreeks werd ingezonden door Reintsje van der Schaaf, die samen met Celeste Koks en Renate Otter voortrekkersrollen bij de ontwikkeling van het tuintjesproject vervulden. Lessenreeks Het project bestaat uit een goed uitgewerkte lessenreeks en duurt het gehele groeiseizoen van eind maart tot eind juni. In deze periode leggen de leerlingen een moestuintje aan in een vierkantemeter-bak. Iedere klas heeft een eigen bak en iedere leerling kweekt hierin zijn eigen plant. Aan de hand van theoretische en praktische lessen verbouwen ze hierin naar eigen keuze groenten, kruiden of eetbare bloemen. Het is ook mogelijk om producten te verbouwen voor de keuken van het Drachtster Lyceum. Tijdens het teeltseizoen krijgen de leerlingen lessen over onder meer biodiversiteit, duurzaamheid, biologisch telen, meststoffen en bescherming tegen ziekten en ongedierte. Daarnaast doet iedere leerling ook onderzoek naar zijn eigen plant. Voor het tuintjesproject is zowel een praktische handleiding voor de leerlingen als een ondersteunende docentenhandleiding gemaakt. Zichtbaar Het project wordt bovendien zichtbaar gemaakt voor de hele school doordat de tuinen op het binnenplein van de school zijn gesitueerd en er een afsluitende presentatiemarkt wordt georganiseerd. Om de leerlingen te motiveren is er ook nog een klassenprijs beschikbaar voor de beste en mooiste tuin. Volgens de leraren zijn de leerlingen heel enthousiast omdat ze zelf keuzes kunnen maken en omdat ze heel praktisch en lekker buiten aan hun eigen tuin kunnen werken. De biologieleraren zelf zijn blij verrast met het winnen van de Enza Zaden Award. ,,We zijn bezig om lesmethoden voor biologie opnieuw te ontwikkelen en zoeken naar meer vormen van praktisch onderwijs, omdat dit leerlingen motiveert en hen helpt om theoretische kennis beter te verwerken. Deze prijs motiveert ons om hiermee door te gaan. Het is gewoon hartstikke leuk'', aldus Reintsje, Celeste en Renate. Goede basis De jury vindt dat met dit project vroeg in de schoolcarrière een goede basis wordt gelegd voor het plantenonderwijs in de bovenbouw. Ze is er van overtuigd dat het tuintjesproject leerlingen een basiservaring biedt die ze zich nog lang zullen herinneren. De Enza Zaden Award wordt maandag uitgereikt door Jeroen Rouppe van der Voort, Manager Research External Projects Enza Zaden. Onderdeel van de prijs is een studiereis naar een vestiging van Enza Zaden in het buitenland en een uitnodiging van Enza Zaden om met een klas het bedrijf in Enkhuizen te bezoeken. De jurycommissie is benoemd door NIBI en de KHMW. De KHMW kent jaarlijks tal van wetenschappelijke prijzen toe. (www.khmw.nl).