Kunsthuis SYB ontvangt bijdrage van het Mondriaan Fonds

BEETSTERZWAAG -  Kunsthuis SYB heeft een bijdrage ontvangen van het Mondriaan Fonds voor het programma van 2017 en 2018. De steun van het Mondriaan Fonds is volgens de Sweachster instelling essentieel voor het voortbestaan van Kunsthuis SYB.

Het Mondriaan Fonds draagt bij aan programma’s van presentatie-instellingen omdat ze van vitaal belang zijn voor ontwikkeling en zichtbaarheid binnen de beeldende kunstsector. SYB zet zich organisatiebreed in voor zowel het artistieke en theoretische experiment alsook de ontwikkeling van talent in de hedendaagse kunst. Onderzoek, samenwerking en uitwisseling spelen hierbij een belangrijke rol. Kunsthuis SYB stelt zich ten doel de artistieke en professionele ontwikkeling van zowel kunstenaars als curatoren mogelijk te maken en te stimuleren. Hiertoe voorziet Kunsthuis SYB hen met middelen en kennis; kunstenaars en curatoren krijgen de tijd, de ruimte, het budget, de feedback en de ondersteuning om een volgende stap te kunnen zetten in hun werk en worden uitgedaagd zich zowel inhoudelijk te verdiepen als professioneel te ontplooien. Uit de beschikking van het Mondriaan Fonds: 'De commissie waardeert hoe SYB het evenwicht tussen lokale en nationale impact in de afgelopen jaren goed heeft uitgebouwd. De instelling combineert een bescheiden groei met het vasthouden aan de eigen kracht als plek voor praktijkervaring waar jonge kunstenaars en curatoren een betekenisvolle stap kunnen zetten. SYB weet volgens de commissie een gedegen residencyprogramma neer te zetten. De instelling is een van de plekken in Nederland waar kunstenaars in relatieve afzondering een residency hebben. De residency onderscheidt zich door de ruimte voor experiment en onderzoek in een publieke omgeving in combinatie met de relatieve rust en afzondering van de locatie. De commissie is overtuigd van de presentatieplannen en het daaraan gekoppelde groeiende publieksbereik. Tot slot weegt de commissie het regionale belang mee. Het initiatief van SYB om Noordenaars, een platform voor presentatie-instellingen in Noord-Nederland op te richten, vindt zij daarbij een goede ontwikkeling.' Aruba tot Zeeland Het Mondriaan Fonds kent aan de programma’s van twaalf presentatie-instellingen voor hedendaagse beeldende kunst in totaal 2,4 miljoen euro toe. Deze instellingen, van Aruba tot Zeeland, krijgen de bijdrage voor hun inspirerende programma’s voor maximaal twee jaar. De bijdragen variëren van 65.000 tot 160.000 euro op jaarbasis. Welk bedrag per instelling is betaald wordt niet bekend gemaakt. Zeven instellingen kregen een positief advies, maar kunnen wegens het beperkte budget (nog) niet gehonoreerd worden. De aanvragen van deze instellingen worden in een extra ronde opnieuw meegewogen. De presentatie-instellingen die nu een bijdrage krijgen zijn naast Kunsthuis SYB: Ateliers’89 (Oranjestad, Aruba), de Appel arts centre (Amsterdam), DSPS/De Player (Rotterdam en verschillende locaties), Hotel Mariakapel (Hoorn), If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution (Amsterdam en verschillende (inter)nationale locaties), Instituto Buena Bista (Willemstad, Curaçao), Nest (Den Haag), Nieuwe Vide (Haarlem), Showroom MAMA (Rotterdam), Stroom (Den Haag), Vleeshal (Middelburg). Scherp selecteren Dit najaar vroegen veertig presentatie-instellingen voor in totaal ruim zes miljoen aan. Het beschikbare bedrag voor deze ronde is 2,4 miljoen. Het Mondriaan Fonds heeft scherp moeten selecteren op basis van de kwaliteit van de aanvragen. Bij de afweging speelde ook regionale spreiding een rol. De programma’s die op de meest aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse beeldende kunst in Nederland en de Nederlandse Cariben werden gehonoreerd. De adviseurs van het fonds waren aangenaam verrast door de maatschappelijke oriëntatie die veel presentatie-instellingen in hun plannen tentoonspreiden. Die oriëntatie uit zich in de keuze voor programmaonderdelen, maar ook in bijzondere samenwerkingspartners en extra inspanningen om nieuw en divers publiek aan zich te binden. De commissie meent dat deze ontwikkeling essentieel is voor de maatschappelijke inbedding en de publieke waardering voor presentatie-instellingen. De bijdrage van het Mondriaan Fonds bedraagt maximaal veertig procent van de totale kosten en is daarmee van cruciaal belang voor de omvang, de kwaliteit en de diepgang van de programmeringen. Zonder bijdrage van het fonds is het voor presentatie-instellingen dikwijls onmogelijk om nieuwe producties te realiseren, internationale netwerken te onderhouden of opdrachten te geven.