Cedin breidt met fusie doelgroep en werkveld uit

DRACHTEN -  Begin dit jaar hebben Cedin (Drachten) en Juneco (Ten Boer) hun activiteiten aan elkaar verbonden. Vanaf 1 november gaan de organisaties samen verder onder de naam Cedin.

De samenvoeging slaat een brug tussen jeugdzorg en onderwijs. ,,Ons zorgaanbod verbindt de leefwerelden waarin een kind opgroeit. Waar onze zorg eerder stopte bij het hek van de school, gaan we nu mee naar huis. Dat maakt de zorg voor een kind veel effectiever”, zegt directeur Henk Wilbers. Naadloos De veranderingen in de Jeugdzorg en de invoering van Passend Onderwijs vragen om slagvaardige organisaties. Sandra Russell, directeur van Juneco vertelt: ,,Met deze fusie bundelen we onze expertise op het gebied van onderwijs, leerlingbegeleiding, opvoedondersteuning en behandeling van probleemgedrag. We maken het mogelijk de behandeling van een kind op school en thuis naadloos op elkaar aan te laten sluiten. We kunnen snel schakelen als dat nodig is.” In het verleden was Cedin alleen betrokken bij problemen in de ontwikkeling die op school zichtbaar werden, of het nu om leer- of gedragsproblemen ging. ,,We gaven adviezen aan ouders en leerkrachten, maar daarin beperkten de mogelijkheden zich toch meestal tot het onderwijs. Nu werken we steeds vaker in de driehoek kind-school-thuis. Daarin bieden we niet alleen op school, maar juist ook thuis hulp. We zorgen ervoor dat ouders en leerkrachten van elkaar weten wat er gebeurt en wie wat doet”, aldus Henk Wilbers. Medewerkers Naast psychologen en orthopedagogen, dyslexiebehandelaars en onderwijskundigen is het team van Cedin uitgebreid met een psychiater, systeemtherapeut en activiteitenbegeleider. ,,Recent is ook kinder- en jeugdpsychiater Peter Franzen toegetreden tot ons team. Hij zal in Ten Boer en Oude Pekela spreekuur houden en de zorg voor kinderen met een psychiatrische stoornis voor zijn rekening nemen”, zegt Sandra Russell. ,,Zo kunnen we veel bieden in de driehoek kind – school – gezin. Goede ontwikkelingen waarop kinderen, ouders en leerkrachten heel positief reageren. Dat maakt ons werk nog mooier!” Cedin is werkzaam in Groningen, Friesland en Drenthe en heeft, verspreid over deze regio, meerdere behandellocaties.