Fietsbrug bij Ulesprong twee weken dicht wegens werkzaamheden

TIJNJE - De fietsbrug bij Ulesprong 23 is in de weken 49 en 50 (5 tot en met 16 december) afgesloten.

In opdracht van Wetterskip Fryslân vervangt Antea Realisatie de bestaande fietsbrug door een nieuwe dam met een duiker. De brug vormt vanuit Tynje de enige toegang over land tot het pontje over het Nijdjip bij molen De Deelen. Vanwege deze werkzaamheden is de pont voor enkele weken uit de vaart gehaald. Ook de molen bij De Deelen is tijdens de werkzaamheden niet bereikbaar. Voor meer informatie over de werkzaamheden kunnen belanghebbenden contact opnemen met J. Weening, uitvoerder van Antea Realisatie. Hij is bereikbaar op telefoonnummer is 0513-634567.