Regiopoli Sûnenz voegt gynaecologie toe aan het aanbod

DRACHTEN - Vanaf 1 januari 2017 wordt de Regiopoli in Sûnenz Drachten uitgebreid met gynaecologie.

De Regiopoli is een gezamenlijk initiatief van huisartsen uit Zuidoost Friesland, medisch specialisten, ziekenhuis Nij Smellinghe, ZuidOostZorg en Sûnenz. In de Regiopoli houden medisch specialisten op aanvraag van de huisarts spreekuren in het Anderhalvelijnscentrum Sûnenz op het gebied van cardiologie, orthopedie en dermatologie en vanaf 1 januari 2017 ook gynaecologie. Meekijkconsulten Vanaf 1 janurari 2016 houden medisch specialisten in de regiopoli in Sûnenz op aanvraag van de huisarts spreekuren (meekijkconsulten) op het gebied van Cardiologie, Orthopedie en Dermatologie en vanaf 1 januari 2017 worden ook gynaecologische consulten hier aan toegevoegd. Door deze vorm van zorg kunnen sommige ziekenhuisbezoeken worden voorkomen; de huisarts kan eerst een advies inwinnen voordat de behandeling wel of niet wordt overgedragen aan een specialist. De huisarts blijft behandelaar. Vanaf de start, begin januari 2016, verwijzen inmiddels 61 huisartsen uit de regio Zuidoost Friesland door naar de Regiopoli, dit betekent meer dan 85% van de huisartsenpraktijken. Door het UMCG wordt onderzoek gedaan naar de tevredenheid onder patiënten die gebruik maken van de Regiopoli. Zij zijn zeer tevreden over de Regiopoli in Sûnenz en waarderen dit met een 8,6. Reacties van patiënten zijn: ,,Korte wachttijd, kosten besparing doordat het niet van mijn eigen risico afgaat, minder ziekenhuissfeer en specialist heeft meer tijd voor mij.'' Uitbreiding De specialismen orthopedie en cardiologie zijn één dagdeel aanwezig op de regiopoli. Dermotologie is inmiddels al drie dagdelen aanwezig. Vanaf 1 januari 2017 is een uitbreiding van de specialismen met gynaecologie. Door deze vorm van een intensieve samenwerking tussen de huisartsen en medisch specialisten wordt aandacht besteedt aan overdracht van kennis. Vanuit de huisartsencoöperatie Zuidoost Friesland is de eerste scholingsavond afgelopen woensdag 23 november 2016 geweest. Hier is het UMCG-onderzoek naar tevredenheid gepresenteerd. Tevens hebben specialisten en huisartsen ervaringen uitgewisseld en is er gesproken over mogelijkheden voor verdere uitbreiding.