Schrijfmarathon Amnesty tijdens kerstmarkt in Beetsterzwaag

Opsterland-Ooststellingwerf - De werkgroep Amnesty International Ureterp e.o. houdt woensdag 7 december een Schrijfmarathon voor en in het gemeentehuis van Beetsterzwaag, tijdens de kerstmarkt.

Om 14.00 zal burgemeester Ellen van Selm van de gemeente Opsterland de eerste brief schrijven. Daarna is iedereen uitgenodigd om ook een brief te komen schrijven. Brieven schrijven Op 10 december 1948 werd door de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aanvaard. Op deze verklaring baseert Amnesty al haar werk en sindsdien is 10 december wereldwijd de dag van de mensenrechten. Brieven schrijven voor mensen die zijn gemarteld om wat ze geloven, die worden gediscrimineerd om wie ze zijn of werden vastgezet omdat ze voor hun mening uitkwamen. Wereldwijd doen honderdduizenden dat rond 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens. Belangrijk Hoe belangrijk de brieven zijn, bewijzen de woorden van mensen voor wie mensen vorig jaar tijdens de Schrijfmarathon in actie kwamen. ,,De brievenschrijvers doen het mooiste wat ze kunnen: mensen in onrechtvaardige situaties helpen", liet Yecenia Armenta uit Mexico weten. Voor meer informatie: schrijfmarathon.nl.